keskiviikko 26. elokuuta 2015

Tule mukaan rukousvartioon su 6.9. klo 24 - su 13.9.klo 24.

"Kun Mooses piti kätensä ylhäällä, Israel oli voitolla, mutta kun hän laski kätensä, Amalek pääsi voitolle. Mooseksen kädet alkoivat kuitenkin painaa. Silloin Aaron ja Huur ottivat kiven ja asettivat sen hänen alleen, ja hän istui sille. Sitten Aaron ja Huur tukivat hänen käsiään, toinen toiselta ja toinen toiselta puolelta, ja niin hänen kätensä pysyivät vakaina auringonlaskuun asti. Näin Joosua nujersi Amalekin ja sen sotajoukot miekalla." (2. Moos. 17:11-13.)

Ihminen ei voita yhtäkään taistelua omin voimin. Tarvitsemme joka hetki Jumalan avun. Mooseksen kohotetut kädet olivat merkki siitä, että Israel halusi turvautua Jumalan apuun, taistellessaan amalekilaisia vastaan. Mooseksen kohotetut kädet kuvasivat esirukousta Joosuan ja hänen taistelutovereittensa puolesta. Mooseksen vaipuneet kädet kuvasivat sitä, ettei Mooses jaksanut yksin käydä rukoustaistelua kansan puolesta, hän tarvitsi myös itse esirukousta.  Aaronin ja Huurin tehtävä, kun he kannattelivat Mooseksen käsiä, kuvasi esirukousta Mooseksen puolesta.

Tämä opetus rohkaisee ja kannustaa meitä esirukoustyöhön. Tarvitsemme kaikki toinen toistemme tukea. Esirukouksilla voimme tukea toisiamme niin, ettei vihollinen pääsisi meistä voitolle. Jeesuksen esirukoustyö taivaassa pelastaa meidät ja auttaa, ettei uskomme raukea tyhjään.

Johtajat tarvitsevat esirukouksia, että he jaksavat taistella kansan puolesta Jumalan tahdon mukaan.
Esirukousaiheita on paljon, yksityisiä ja yhteisiä.

Meidät kuusamolaiset on haastettu paastoamaan ja rukoilemaan Suomen puolesta su 6.9.2015 klo 24.00 - su 13.9.2015 klo 24.00 välisen ajan. Tämä aika jaetaan tunnin rukousvuoroihin. Rukouspuutarhassa rukoillaan klo 10.00 - 20.00 välisenä aikana ja muina aikoina rukoillaan kotona. Teen tänään rukousvuorolistat ja minulta voi varata sopivan rukousajan 30.8. asti ja sitten annan listan Eila Karppiselle, joka täyttää listaa maanantaista 31.8. alkaen. Ollaan kaikki mukana yhteisenä rintamana kansamme puolesta, niin Herra antaa voiton!

Ei kommentteja: