perjantai 5. heinäkuuta 2013

Vanhurskauden hedelmä Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi!

"Rukoilen myös, että teidän rakkautenne kasvaisi ja tieto ja kaikenlainen ymmärrys lisääntyisi, niin että voisitte tutkia, mikä on parasta, ja olisitte puhtaita ja moitteettomia Kristuksen päivään saakka, täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi." (Fil. 1:9-11.)

Kasvaminen on iloa tuottava asia. Vanhemmat seuraavat lastensa kasvua ja iloitsevat, kun huomaavat kasvussa tapahtuvan edistymisen. He merkitsevät muistiin kasvuun ja kehitykseen liittyviä yksityiskohtia ja vertaavat niitä kehityskäyriin. Niistä keskustellaan ystävien kanssa ja iloitaan, jos kaikki on ok. Isovanhemmille lastenlasten kasvaminen ja kehittyminen on ehkä vielä kiinnostavampi asia kuin omien lasten kehittyminen on ollut.

Jumalalle tuottaa suurta iloa meidän hengellinen kasvumme. Paavali rukoili, että seurakuntalaisten rakkaus, tieto ja ymmärrys lisääntyisivät ja vanhurskauden hedelmä toisi Jumalalle kunniaa ja ylistystä. Herran lisääntyvä tuntemus mahdollistaa kasvun. Jumalan tuntemus on enemmän kuin hänen olemassaoloonsa liittyvä tieto. Informaatio antaa tietoa, mutta kokemukset lisäävät tuntemusta. Toisten kokemukset antavat rohkaisua ja ovat hyödyksi kasvullemme, mutta omat kokemukset vahvistavat jumalasuhdetta ja vanhurskauden hedelmää.

Jesaja kuvaa päivää, jolloin Herran tuntemus täyttää maan: "Missään minun pyhällä vuorellani ei tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemista, niin kuin vedet peittävät meren. Sinä päivänä seisoo Iisain juurivesa kansojen viirinä. Kansat etsivät häntä, ja hänen asumuksensa on täynnä kunniaa." (Jes. 11:9,10.)

Ei kommentteja: