torstai 4. heinäkuuta 2013

Rohkaiseva sana nälkäisille ja janoisille!

"Autuaita ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, sillä heidät ravitaan." (Matt. 5:6.)

Nälkä ja jano ovat perustarpeitamme, jotka ohjaavat elämää. Meidän pitää tyydyttää nämä tarpeet päivittäin, jotta pysymme terveinä ja elinvoimaisina. Kaikki ruumiin toiminnat tarvitsevat energiaa, jota elimistömme ei pysty itse tuottamaan. Meidän pitää saada tämä energia ravinnostamme. Fyysisen nälän ja janon tyydyttäminen ei kuitenkaan yksin riitä. Jeesus lainaa Mooseksen kirjoitusta ja sanoo: "Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta." (Matt. 4:4.)

Hengellinen elämä ei ole mahdollista ilman hengellistä leipää. Jumalan sana on sitä leipää, joka antaa meille iankaikkisen elämän.

Ihmiset ovat alkaneet tyydyttää sekä fyysistä että hengellistä nälkäänsä epäterveellisellä ravinnolla ja - juomalla. Epäterveellinen fyysinen ravinto ja - juoma tuovat elimistöön paljon heikkouksia ja sairauksia. Ihmisen immuniteettisuoja heikkenee väärien elintapojen seurauksena ja tappavat taudit pääsevät itämään ja kehittymään ruumiissamme. Hengellinen sairaus johtuu väärästä hengellisestä ravinnosta. Babylon on juottanut kaikille kansoille haureuden vihan viiniä. Tästä johtuu hengellinen humalatila. Jumalan käskyjen poistaminen ja ihmiskäskyjen asettaminen niiden tilalle johtavat ihmiset hengelliseen epäraittiuteen. Tähän tilaan voi joutua huomaamatta, jos kuuntelee vain saarnoja, eikä avaa itse Raamattua ja lue sitä päivittäin, rukoillen.

Vanhurskauden kaipuu on jumalkaipuuta, jonka Jumala on asettanut ihmisen sydämeen. Synti pyrkii tukahduttamaan tämän kaipuun, niin että ihminen ei kaipaa elämäänsä Jumalaa. Pyhä Henki pyrkii koko ajan vahvistamaan jumalakaipuuta ja vanhurskauden kaipuuta. Vanhurskautta kaipaava ihminen etsii jumalasuhdetta, koska vanhurskautta ei löydy mistään muualta kuin Jumalalta. Maailma ei voi antaa vanhurskautta, eikä kukaan ihminen, vaikka hän olisi kuinka "pyhä" tahansa. Uskovat vanhemmat eivät voi siirtää vanhurskautta lapsilleen. Seurakunnat eivät voi jakaa sitä jäsenilleen. Vanhurskautta ei voida ostaa, myydä, ansaita, lainata tai varastaa. Voimme saada Jumalan vanhurskauden vain Jeesuksen Kristuksen lunastustyön kautta. Se on Jumalan lahja, joka saadaan uskon kautta Jeesukseen. Jeesus otti päällensä meidän syntimme ja lunasti meidät. Jumala hyväksyy meidät yhteyteensä vain Jeesuksen ansioiden tähden. Saamme syntimme anteeksi Jeesuksen veren kautta. Ilman Jeesusta meillä ei ole vanhurskautta, joka kelpaisi Jumalalle. "Autuaita ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, sillä heidät ravitaan." Tämä on rohkaiseva sana nälkäisille ja janoisille!

Ei kommentteja: