keskiviikko 4. huhtikuuta 2018

Kaksoisvirta parantaa kaiken!

"Sinä päivänä Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla on oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan."
--- "Jos häneltä kysytään: 'Mitä ovat nuo haavat sinun rinnassasi?' hän vastaa: 'Minua lyötiin ystävieni huoneessa'". (Sak. 13:1,6.)

Jeesus on avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Maailmassa ei ole muuta lähdettä, joka voi meidät puhdistaa, parantaa ja sammuttaa janomme, kuin Jeesus-lähde. Tänään "Me saamme ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteestä".

Esikuva tästä lähteestä, joka on puhkaistu meille, löytyy Mooseksen ajoilta. Erämaassa vaeltava kansa sai vettä janoonsa ja puhdistautumistaan varten kalliosta, kun Mooses löi sauvallaan sitä. Jeesus on kallio! Mooseksen sauvan isku kuvasi Jeesuksen saamaa iskua ristillä. Kun Jeesuksen kylki puhkaistiin roomalaisen sotilaan keihäällä, siitä vuoti heti erillinen vesi- ja verivirta. Tämä on tuo kaiken terveeksi tekevä kaksoisvirta. Se on puhdistamistamme ja janon sammuttamista kuvaava virta Jeesus-lähteestä, joka parantaa kaikki. "Tulkaa veden ääreen"! "Jos jonkun on jano, niin tulkoon ja juokoon"! Jeesuksen veri puhdistaa ja parantaa! Jeesuksen veressä on valtava voima, lauletaan eräässä laulussa! Tämä pitää paikkansa, ystävä kallein!

Ei kommentteja: