maanantai 28. syyskuuta 2015

Pysähtykäämme ja katsokaamme, minne olemme menossa?

"Näin sanoo Herra: "Pysähtykää ja katsokaa, minne olette menossa, ottakaa oppia menneistä ajoista! Valitkaa oikea tie ja kulkekaa sitä, niin löydätte rauhan." (Jer. 6:16.)

Tänään meidän kiireisten ihmisten täytyy pysähtyä tarkistamaan suuntaa minne kuljemme? Paras pysähdyspaikka on sanantutkistelu ja rukoushetki. Jumala ohjaa meidät oikealle tielle sanansa kautta, kun rukoillen tutkimme sitä. Meitä kehotetaan menemään teiden varsille, katselemaan ja kyselemään muinaisia polkuja. Menneet ajat eli Herran kanssa eletty historia opettaa meille oikean tien, kun tutkimme sitä Jumalan johdatuksen valossa. Meillä on aina suuri vaara unohtaa se, miten Herra on meitä johtanut menneisyydessä. Samalla tavalla kuin Herra on johtanut meitä menneisyydessä, hän johtaa meitä myös tänään ja tulevaisuudessa.

Kaikkina aikoina Herralla on ollut omat vartiomiehensä ja -naisensa, jotka ovat antaneet selvän äänen pasuunaan. Nämä vartiomiehet ovat olleet Herran puhuttelussa ja he ovat saaneet Jumalalta kulloiseenkin hetkeen sopivan ajankohtaisen sanoman. Nämä sanansaattajat ovat olleet profeettoja eli Jumalan puolestapuhujia.

"Niin on nyt meille profeetallinen sana entistäkin lujempi, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti syttyy teidän sydämissänne." (2. Piet. 1:19.)

Profeetallinen sana on tullut Jumalalta. Sen kirjoittamista luettavaksemme on ohjannut Pyhä Henki ja sitä ei voi ymmärtää oikein ilman Pyhän Hengen apua.

Profeetallinen sana asettaa eteemme oikeat tienviitat, joita seuraamalla pääsemme oikealle tielle ja pysymme sillä tiellä, kun seuraamme tienviittoja. Kun valitsemme oikean tien ja seuraamme sitä, niin löydämme rauhan. Jeesus antaa oman rauhansa niille, jotka tulevat hänen tykönsä. Profeetallinen sana ohjaa meidät Jeesuksen luokse ja pitää meidät hänen luonaan. Hänen luonaan meillä on todellinen rauha. Kaipaatko sinä tätä rauhaa?

Jeesus sanoo: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani." (Joh. 14:6.) Tätä tietä saamme tänään yhdessä etsiä, löytää, kulkea ja päästä perille! Sanaan: elämä, sisältyy myös rauha, Kristuksen rauha, jonka hän antaa omilleen. Pysähtykäämme ja katsokaamme, minne olemme menossa? Hyvää taivasmatkaa, kaikille!

Ei kommentteja: