maanantai 7. syyskuuta 2015

Lähetystyökoulutusta Kallioniemessä

Keskustelimme tiimissämme Kristuksen työskentelytavoista.

E.G. White on kirjoittanut tästä aiheesta paljon. Lainaan tähän joitakin hänen ajatuksiaan.

"Kristuksen tapa lähestyä ihmisiä on ainoa, jota noudattaen voidaan saada todellisia tuloksia. Pyrkiessään kosketuksiin ihmisten kanssa Vapahtaja etsi heidän parastaan. Hän osoitti myötätuntoa heitä kohtaan, auttoi heitä tarvittaessa ja voitti siten heidän luottamuksensa. Sitten hän sanoi heille: "Seuraa minua." - KSL

Tästä ajatuksesta voimme poimia neljä tärkeää Jeesuksen toimintatapaa:
1. Henkilökohtainen kohtaaminen
2. Tarpeisiin vastaaminen
3. Luottamuksen voittaminen
4. Opetuslapseuttaminen

Nämä ajatukset olivat mielessäni, kun meitä kehotettiin lähtemään lähetystyöhön, keskiviikkona 2.9. klo 14-16 väliseksi ajaksi, Laukaalle. Tämän tehtävän suorittamiseen varattu aika oli niin lyhyt, ettei ollut yhtään aikaa hukattavaksi. Tehtävän sai suorittaa yksin, pareittain tai ryhmässä.

Rukoilin Herralta viisautta ja ohjausta tämän tehtävän suorittamiseen.

Mitä sitten tapahtui? Kerron siitä, myöhemmin ...

Ei kommentteja: