torstai 7. huhtikuuta 2011

Pappeuskeskustelu ja taivaan pyhäkkö

"Koska meillä siis on suuri ylipappi, joka on kulkenut läpi taivaiden, Jeesus, Jumalan Poika, pysykäämme tässä tunnustuksessa. Meidän ylipappimmehan jos kukaan kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan; hän vain ei langennut syntiin. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin kun sitä tarvitsemme." (Hepr. 4:14-16.)

Vanhan liiton pappisjärjestelmä päättyi ristillä. Ne tehtävät, jotka pappi suoritti vanhan liiton aikana, esikuvasivat Jeesuksen tehtävää. Jokainen uhrattu uhri oli esikuva Jumalan antamasta uhrista syntiemme tähden. Jeesuksella on ikuinen pappeus ja kuninkuus. Hän on myös todellinen Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Jeesus on välittäjämme ja syntiemme sovittaja ja - anteeksiantaja. Kenelläkään papilla, kuului hän sitten mihin kirkkoon hyvänsä, ei ole valtaa antaa syntejä anteeksi. Vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi. Nais-/miespappi keskustelussa katseet pitäisi kääntää taivaan pyhäkköön. Kaikkien hengellistä työtä tekevien etuoikeutena on viedä ihmisten huolet, taakat, synnintunnustukset ja tarpeet rukouksessa Jumalalle tiettäväksi taivaan pyhäkköön, jossa Jeesus suorittaa ylimmäispapillista työtään kaikkien meidän hyväksemme. Jeesukselta saamme armoa ja laupeutta ja löydämme avun silloin kun sitä tarvitsemme. Jeesuksella on valta antaa synnit anteeksi, koska hän on Jumala ja hän on sovittanut synnin rangaistuksen ristillä. Jokainen ihminen voi pyytää syntejään anteeksi suoraan Jeesukselta ja uskoa ne anteeksi annetuiksi Jeesuksen veren ansioiden tähden. Kun tunnustamme kaikki syntimme Jumalalle ja selvitämme lähimmäisiä vastaan tehdyt rikkomukset lähimmäistemme kanssa, niin voimme vedota Jeesuksen veren ansioihin kohdallamme ja saada puhtaan sydämen ja hyvän omantunnon, ilon ja rauhan. Uskonnolliset seremoniat ja rituaalit eivät saa aikaan sovitusta, vaikka ne olisi suoritettu kuinka juhlallisesti, taidokkaasti ja kauniisti tahansa. Ainoa ehto, Raamatun opetuksen mukaan, syntien anteeksisaamiselle on syntien tunnustaminen. Syntien tunnustamiseen kuuluu nöyryys. Tunnustamisen tulee olla vapaaehtoista, siihen ei voida pakottaa. Sen tulee olla sydämestä lähtevää, aitoa ja rehellistä. Pyhä Henki herättää aidon synnintunnon Jumalan lain kautta. Syntien katuminen ja parannus ovat Jumalan aikaansaamaa hedelmää. Se on merkki hengellisestä herätyksestä. Johannes Kastaja halusi nähdä kuulijoissaan tämän merkin, ennen kuin hän kastoi heidät, parannuksen kasteella.
Hengellinen kasvumme perustuu Kristus-yhteyteen. Jeesus sanoo: "Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa, ja samoin ette tekään, ellette pysy minussa." (Joh. 15:4.) Ilman uudestisyntymistä kukaan ei pääse Kristuksen yhteyteen. Jumalan armon vastaanottaminen, usko Jeesukseen, Jumalan sana, Pyhä Henki, vesi - ja Hengen kaste ovat hengellisen syntymän ja - elämän edellytykset.
Kasteessa ihminen oksastetaan Kristus-viinipuuhun ja tässä puussa pysyminen on välttämätöntä Hengen hedelmän kasvamisen ja kypsymisen kannalta. Jumala on synnyttänyt maailmaan seurakunnan, jota kuvataan myös Kristuksen ruumiina. Jeesuksen omat ovat tämän ruumiin jäseniä ja Kristus itse on ruumiin pää. Oksilla ja ruumiin jäsenillä kuvataan samaa asiaa. Yhteys ruumiiseen ja yhteys tosi viinipuuhun on tärkeä asia. Seurakunnan jumalanpalvelus, jossa ovat läsnä Jumalan sana, rukous ja Jeesuksen asetukset on uskossa pysymisen kannalta hyvin tärkeä asia. Meidän ei saisi laiminlyödä jumalanpalvelusta.

Ei kommentteja: