sunnuntai 23. tammikuuta 2011

Miksi tarvitsemme Pyhän Hengen kasteen?

Pyhän Hengen kastetta rukoilevan kaipauksena tulisi olla sama päämäärä kuin Jeesuksella oli. Jeesus vastaanotti joka aamu Pyhän Hengen kasteen täyttääkseen Isän tahdon siinä palvelutyössä, joka hänellä oli kunakin päivänä. Jeesus sanoo, että me emme voi tehdä mitään ilman Häntä. Tarvitsemme samalla tavalla kuin Jeesuskin Pyhän Hengen kasteen joka päivä, sen päivän palvelutyötä varten. Pyhästä Hengestä sanotaan, että Hän on armon Henki. Pyhän Hengen kasteeseen liittyy Jumalan armon runsaus. Ilman armon runsautta olemme kuin kuivia ja hedelmättömiä oksia, jotka tarvitsevat viinitarhurin hoitavaa kättä. Yhteys Kristukseen ei ole mahdollista ilman Pyhää Henkeä. Yhteys Pyhään Henkeen saadaan Jumalan sanan kautta. Pyhä Henki puhuu ja toimii Raamatun kirjoitusten ja Jumalan lupausten kautta ja luo näin yhteyden meidän ja Kristuksen välille. Daavidilla oli lankeemuksensa jälkeen suuri huoli ja hätä siitä, ettei häneltä otettaisi pois Pyhää Henkeä. Synti on kuin myrskyn kaatama puu, joka katkaisee yhteyden voiman lähteeseen. Uuden yhteyden saamiseksi tarvitaan ammattitaitoinen huoltomies, joka korjaa vian ja palauttaa yhteyden voiman lähteeseen. Jeesus on voiman lähde ja Pyhä Henki korjaa ja palauttaa yhteyden Kristukseen käyttäen "työkalunaan" Jumalan sanaa.

Kristuksella ja Pyhällä Hengellä on monia eri nimiä, jotka kuvaavat Heidän olemustaan ja työtään. Jeesus esittelee Pyhän Hengen opetuslapsilleen mm. näin:
"Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta". (Joh. 15:13,14.)
Sanat: "koko totuus", on laaja käsite. Keskeisintä koko totuuden tuntemisessa on mielestäni Jumalan ja Hänen tahtonsa tunteminen. Raamattu on kokonansa totuus. Raamatun kautta opimme tuntemaan Jumalan ja Hänen tahtonsa. Pyhä Henki ja Sana tekevät aina yhteistyötä kirkastaen Kristuksen. Pyhä Henki ei kirkasta eikä korota ihmistä. Itsekorotuksen henki ei ole lähtöisin Pyhästä Hengestä, vaan pahasta hengestä. Minulla on sellainen näkemys, että lopun aikana esiintyvä viimeinen eksytys on hengen eksytys, joka johtaa väärän Kristuksen vastaanottamiseen Jeesuksena. Saatanalla on ihmisten lumoamistaito. Hän osaa taitavasti verhoutua valkeuden enkeliksi. Yliluonnolliset ihmeet ovat hyvin tehokkaita aseita totuuden ja valheen välisessä sodassa. Saatana ei menesty eksytystyössään, ellei hän tekeydy myös Pyhäksi Hengeksi. Saatana on perehtynyt huolella sanaan ja Pyhän Hengen toimintaan. Miten on meidän laitamme?
Huomaa Jeesuksen sanat: "Hän ei näet puhu omissa nimissään ..." Olen tavannut monia uskovia, jotka sanovat, että henki puhuu heille suoraan. He ovat sanoneet, ettei heidän tarvitse tutkia sanaa, koska henki puhuu ja opettaa heitä suoraan. Meidän on muistettava, että Pyhä Henki "ei puhu omissa nimissään", syrjäyttäen sanan. Jeesus sanoo, että sen minkä Pyhä Henki ilmoittaa Hän saa sen Jeesukselta. Jeesus puhuu meille sanan kautta. Sana on aina korkeampi auktoriteetti kuin hengelliset kokemukset, näyt, ilmestykset ja ihmeet. Yliluonnolliset asiat eivät ole merkkinä Pyhästä Hengestä ja Pyhän Hengen toiminnasta. Jumalattoman ihmisen kääntyminen, parannus, uudestisyntyminen ja uskon kuuliaisuus ovat Pyhän Hengen työn hedelmää, jonka voimme nähdä. "Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki." (Gal. 5:22,23.)
VKR käyttää sanaa: "hedelmä". Hedelmä on yksi kokonaisuus, jossa ovat nuo em. eri ominaisuudet. Voimme saada tämän hedelmän vain Jeesuksen ansioiden kautta. "Armo tarjoaa" ja usko "ottaa vastaan".

Miksi tarvitsemme Pyhän Hengen kasteen?
Jos Totuuden Henki ei kirkasta meille lain ja evankeliumin kirkkautta, elämme pimeydessä. Kun näemme Kristuksen sekä lain että evankeliumin ytimessä, meille kirkastuu saamamme lahjan arvo. Tästä seuraa ilo, riemu ja kiitollisuus Kristusta kohtaan ja saamme lähetysinnon ja voiman Kristuksesta todistamiseen. Pyhän Hengen työ tulee esille rakkauden palveluksessa Jumalan kunniaksi ja lähimmäisillemme siunaukseksi. Pyhän Hengen kastetta ei anneta hengellisen nautinnon ja tyydytyksen kokemista varten, vaan Jeesuksen lähetyskäskyn toteuttamista varten, lähettäjämme tahdon täyttämistä varten.

2 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Mielenkiintoista pohdintaa tärkeästä aiheesta. Pistää miettimään ja tutkimaan sanaa.

Paavo Hautala kirjoitti...

Henkien erottamisen armolahja on lopun aikana hyvin tärkeä lahja. Tämä lahja toimii yhdessä sanan tuntemisen kanssa. Pyhä Henki käyttää aina sanaa paljastaessaan väärät henget. Jeesus tutki Jumalan sanaa hyvin ahkerasti ja huolellisesti lapsuudestaan saakka. 12-vuotiaana hän tunsi sanan paremmin kuin fariseukset ja kirjanoppineet. Sanan kautta hän voitti paholaisen kaikki kiusaukset.
Paavali sanoi nuoren Timoteuksen tuntevan pyhät kirjoitukset jo lapsuudestaan saakka. Kristittyjen vanhempien pitäisi opettaa lapsilleen Jumalan sanaa jo pienestä pitäen.
Olen sitä mieltä, että Raamatun pitäisi olla kaikissa kouluissa oppikirjana. Suomen koulutusjärjestelmä on saanut paljon kehuja ulkomailla. Jos Suomen kaikissa kouluissa tutkittaisiin myös Raamattua, maamme olisi "mallimaana" koko maailmalle.