keskiviikko 19. helmikuuta 2020

Valmistaudu kohtaamaan Jumala!

"Minä näin yöllisessä näyssä kuinka taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen. Hän saapui Ikiaikaisen luo, ja hänet saatettiin Ikiaikaisen eteen. Hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, jolla ei ole loppua, eikä hänen valtakuntansa häviä" (Dan. 7:13,14).

Ikiaikainen on antanut Ihmisen Pojalle eli Jeesukselle Kristukselle kaiken vallan, kunnian ja kuninkuuden. Jeesus itse sanoo: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä" (Matt. 28:18.)

Jeesus on taivaassa sekä kuningas että ylipappi. Hän on oikeudenmukainen tuomari ja paras mahdollinen asianajaja. Hänen hallituksensa on kestävällä pohjalla. Se ei koskaan kaadu eikä sitä tarvitse koskaan vaihtaa. Jumala on yksi, ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus." (1. Tim. 2:5.)

Jeesus on arvollinen saamaan täydellisen palvonnan. Hänelle kuuluu ylistys, kunnia ja kirkkaus, koska hän on Luoja ja Lunastaja ja hänellä on valta, voima, rikkaus, viisaus ja väkevyys.

Ei kukaan eikä mikään voi syrjäyttää Jeesusta siltä paikalta, jossa hän on. Hänen virkaansa ei voi hoitaa enkelit eivätkä ihmiset. Jeesus ei tarvitse koskaan itselleen sijaista. Hän on virassa ikuisesti ja hänen valtakuntansa ei häviä koskaan.

Ihmisen luomisen aikoihin Lusifer yritti kaataa Jumalan hallituksen, mutta hän epäonnistui ja hänet heitettiin taivaasta ulos. Samoin heitettiin kolmasosa taivaan enkeleistä, koska he olivat valinneet Lusiferin tien, kapinan Jumalaa vastaan.

Maan päälle heitetty kapinallinen joukko jatkaa taistelua Jumalaa ja hänen hallitustaan vastaan maan päällä asuvien kapinallisten ihmisten kanssa. Saatana on tämän taistelun strateginen johtaja, jonka juoniin monet ihmiset ovat sotkeutuneet, joko tietämättään tai tietoisesti. Petetyksi tulevat kaikki ne, jotka eivät tunne Jeesusta, eivätkä ole hänen sanalleen kuuliaisia.
Jumalan sana paljastaa väärän uskonnollisen järjestelmän, jossa ihminen ottaa sen vallan omiin käsiinsä, joka kuuluu yksin Jumalalle. Ihmisten asettamat käskyt Jumalan käskyjen tilalle on taivasta vastaan tehty rikos, joka ei jää rankaisematta. Taivaallinen tuomiotoimi on jo alkanut. Istuimet on asetettu paikoilleen ja Ikiaikainen on istuutunut ja Ihmisen Poika on saatettu hänen eteensä ja kirjat on avattu.

Mihin meidän olisi nyt tärkeä kiinnittää huomiomme?

Jumala on lähettänyt viimeisen varoitussanoman ja tämä on kirjoitettu Raamattuun ja se löytyy Ilm. 14:6-12. Tämän sanoman keskiössä on Jeesus ja hänen kumartaminen eli palvonta.

Tämän sanoman ymmärtäminen ja vastaanottaminen kokoaa kansan, joka tullaan pelastamaan! Lue ja tutki tämä sanoma rukoillen Pyhän Hengen antamaa viisautta, että varmasti ymmärrät sen ja ota se vastaan ja valmistaudu kohtaamaan Jumala!

Ei kommentteja: