maanantai 29. maaliskuuta 2010

Kohottakaa kätenne pyhäkköön päin ja kiittäkää Herraa!

Kiitosvirsi yövartiohetkinä
Matkalaulu
"Katso, kiittäkää Herraa, kaikki te Herran palvelijat, jotka öisin seisotte Herran huoneessa. Kohottakaa kätenne pyhäkköön päin ja kiittäkää Herraa. Herra siunatkoon sinua Siionista, hän, joka on tehnyt taivaan ja maan." (Ps. 134:1-3 VRK.)

Yöpalveluspsalmi
Matkalaulu
"Kiittäkää Herraa! Kiittäkää, Herran palvelijat, te, jotka öisin toimitatte palvelusta Herran temppelissä! Kohottakaa kätenne pyhää paikkaa kohti ja kiittäkää Herraa! Siionin Herra siunatkoon sinua, hän, joka on luonut taivaan ja maan." (Ps. 134:1-3 URK.)

Tämä psalmi on osoitettu erikoisesti Herran temppelin pyhäkköpalvelusta suorittaville papeille, jotka ovat palvelusvuorossa yöllä. En tiedä onko tällainen käytäntö voimassa missään kirkossa tänä päivänä? Juhla-aikoina, kuten pääsiäisen aikaan ja jouluna pidetään yömessuja, mutta en tiedä tehdäänkö näin missään kirkossa läpi vuoden?

Sanalla "katso", psalmista haluaa siirtää katseemme ja huomiomme siihen yhteen ja ainoaan, joka on meille todella tärkeää.
Jumalan palveleminen, kiittäminen, ylistäminen ja palvonta ei saa lakata yölläkään. Ajatus yöpalveluksesta korostaa jumalanpalveluksen tärkeyttä. Palveluksen tulee olla jatkuvaa ja kokosydämistä. Tähän liittyy suhteen hoitaminen. Sanan, rukouksen, kiitoksen, ylistyksen ja palvonnan merkitys on tärkeää läheisen jumalasuhteen syntymisessä, säilymisessä ja kasvamisessa. Jumala muistuttaa meitä tästä asiasta seuraavasti:

"Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi. Ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi. Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, painukoot, sydämeesi. Ja teroita niitä lastesi mieleen ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi. Ja sido ne merkiksi käteesi, ja ne olkoot muistolauseena sinun otsallasi. Ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi." (5 Moos. 6:4-9.)

Yötyötä tekevän osa ei ole helppo. Yöllä ajatukset käyvät raukeiksi ja uni valtaa mielen. Kiitoslaulut ovat piristäviä ja ne pitävät hereillä, koska ne kääntävät ajatukset pois itsestämme ja olosuhteistamme Jumalaan. Meidän ei pitäisi ajatella niin paljon vaikeuksiamme kuin sitä voimaa, jonka me voimme saada Kristuksen nimessä ja Hänen sovitustyönsä ansioiden tähden. Meitä kehotetaan valvomaan rukoillen ja kiittäen. Rukous ja kiitos kuuluvat yhteen!

Raamatun kielessä yötä käytetään myös vertauskuvallisesti. Kun yksityisillä pyhiinvaeltajilla tai seurakunnalla on vaikeuksia, ahdistuksia ja vastoinkäymisiä, niin nämä ajat ovat heille pimeitä, kuin yön mustat hetket. Näihin hetkiin tuo valoa ja voimaa, Jumalan kiittäminen, ylistäminen ja palvonta. Oletko koskaan kuullut, että kauneimmat laululinnut oppivat laulunsa yöllä?

Kun osallistumme jumalanpalvelukseen, ajattelemme usein enemmän sitä mitä saamme tai sitä mitä tarvitsemme kuin sitä mitä annamme Herralle. Sana sanoo: "Joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua." (Ps. 50:23.) Kiittävä kristitty on positiivinen ihminen ja hän kunnioittaa asenteellaan Jumalaa. Nurjamielisyys saa voimansa itsekkyydestä ja se kasvaa kiittämättömyyden hengessä. Maailman yleistila on pimeä ja synkkä, koska laittomuus on päässyt valtaan ja rakkaus on kylmentynyt. Ihmisten välinpitämättömyys toinen toisiaan kohtaan on vakava sairaus. Tähän sairauteen on olemassa tehokas lääke. Se on Jeesuksen Kristuksen veri, joka puhdistaa kaikki synnit, jotka tunnustamme ja joista olemme valmiit luopumaan Jumalan armon avulla.

Taivaallista jumalanpalvelusta kuvaavassa Ilmestyskirjan tekstissä kerrotaan kuinka taivaalliset olennot sanoivat lakkaamatta yötä päivää: "Pyhä, pyhä, pyhä on Herra, Jumala, Kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on". Jeesus on tässä palvonnan ja ylistyksen kohteena, erityisesti sen tähden, koska Hän on Luojamme.

Psalmissa 134 kehotetaan tekemään samoin. "Kohottakaa kätenne pyhää paikkaa kohti ja kiittäkää Herraa! --- joka on luonut taivaan ja maan".

Missä on se pyhä paikka, jota kohden meidän tulisi kohottaa kätemme? Minulla on kirja, jossa esitellään maailman pyhiä paikkoja. Kirjassa on paljon kuvia eri uskontojen temppeleistä, erilaisista rakennuksista, luonnon ilmiöistä jne. Löytyykö näiden joukosta joku kaikkein pyhin paikka, jota kohti meidän tulisi rukouksessa nostaa kätemme kunnioituksen osoitukseksi? Valitettavasti maailmassa ei ole ainoatakaan sellaista pyhää paikkaa, jota kumartamalla saisimme siunauksen. Maailmassa ei ole ihmisiä, ei ihmiskätten töitä eikä myöskään Jumalan luomistekoja, joita meidän pitäisi kumartaa. Emme saa kumartaa ketään muuta kuin ainoastaan Herraa. Meidän tulee kohottaa kätemme taivaan puoleen. Sinne todelliseen pyhäkköön, jossa ylipappimme Jeesus Kristus suorittaa taivaallista pyhäkköpalvelusta meidän hyväksemme. Jokainen, joka kohottaa kätensä Jeesuksen puoleen eikä häntä vastaan, saa avun ja siunauksen. Kun kohotamme kätemme Herran puoleen, se on kuin sanoisimme: "Tartu käteen Herra ja taluta".

Ristiinnaulitsemisensa, kuolemansa ja ylösnousemisensa jälkeen Jeesus astui ylös taivaisiin, todellisen "Siionin pyhälle vuorelle" ja Hänet asetettiin ylimmäisen papin virkaan. Muuta ylipappia meillä ei nyt olekaan kuin Hän, ei mies eikä naispappia.

"Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu, samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan." (Hepr. 4:14-16.)

On siunattu asia, että saamme uskoa sielumme hoidon rakkaalle taivaalliselle ylipapillemme Jeesukselle. Kukaan muu ei osaa eikä kykene hoitamaan ja parantamaan sieluamme terveeksi. Kaikki "papit", jotka hoitavat maan päällä "virkatehtäväänsä" voivat ainoastaan ohjata ja rohkaista ihmisiä kääntymään Jeesuksen puoleen. Vain Jumala voi antaa synnit anteeksi ja puhdistaa sydämemme. Jeesus on suuri sielun ja ruumiin parantaja. Hän haluaa aina auttaa meitä ja Hän pystyy auttamaan jokaista, joka tulee Hänen tykönsä. Jeesuksen huuto ristillä: "Se on täytetty!" on lunastustyön vahva perustus, joka kestää iäti. Uskon kautta vastaanotettu Jumalan armo on toivomme joka hetki.

Ei kommentteja: