perjantai 28. marraskuuta 2014

Kalle Venäläisen kirjoitus päivän tapahtuman johdosta

"Shalom!
Tänään 28.11.2014 Eduskunnan äänestyksessä kansalaisaloite sukupuolineutraalin avioliittolain puolesta voitti äänin 105-92.
Tässä tilanteessa monet meistä Raamatun arvovaltaan tukeutuvista uskovista saatamme kokea tappiomielialaa. Eräs ystävä kirjoitti sähköpostilistalla rohkaisevasti: “Turvaamme Herraamme ja huudamme Häneltä armoa maallemme! Sitäkin, että Hän on kääntävä tämän voitoksi ja mm. yhdistää pelastavan uskon vastaanottaneet yhdeksi joukoksi sitten ensimmäistä kertaa sotien jälkeen.”
Juuri näin olen itsekin kokemassa! Ja uskon jopa niinkin, että tämä nykyinen alennustila, johon ns. “kristillinen maa” on vajonnut, voi auttaa monia näkemään, että syitä yleiseen turmelukseen ja myös Jumalan omien hajaannukseen löytyy kauempaa, aikaisemmista ratkaisevista tilanteista ja ihmisten valinnoista niissä. Jo paratiisissa käärme kyseenalaisti Jumalan puheen kysymällä: “Onko Jumala todella sanonut...” (1. Moos. 3:1). Jo silloin voitti houkutus poiketa Jumalan sanan tieltä oman mielihalun tyydyttämiseksi. Tästä lähtien hyvin usein on ihmisten enemmistö halunnut kuunnella enemmän pettäjää kuin Luojaansa.
On kaksi asetusta, jotka ovat lähtöisin Eedenistä, ja jotka ovat kohdanneet sielunvihollisen raivoisat hyökkäykset, jottei Jumalan hyvä suunnitelma ihmisten parhaaksi pääsisi toteutumaan niiden kautta. Nämä kaksi asetusta ovat avioliitto miehen ja naisen välillä ja sapatti, joka on merkki Jumalasta Luojanamme. Mitä sapattiin tulee, muutti pakanakristillinen seurakunta viikkosapatin vieton sunnuntaille virallisesti 300-luvulla. Tämä muutos tapahtui Rooman keisari Konstantinuksen käskystä v. 321, jolloin säädettiin ensimmäinen sunnuntailaki, jonka nojalla luomisen muistoksi pyhitetty sapatti (Raamatun mukainen viikon 7. päivä) painettiin alas ja sunnuntai, auringolle pyhitetty päivä korotettiin sen paikalle. – Toki kristityt löysivät perusteluja muutokselle: Yksi oli se, että Jeesus oli noussut kuolleista viikon ensimmäisenä päivänä. Totta, mutta Jumalan Sanan auktoriteetti lepopäivän muutokselta puuttui! Toinen perustelu oli se, että sapatti oli “juutalainen” asetus. Opetettiin, että juutalaiset oli kansana hylätty ja kristillinen kirkko oli ottanut heidän paikkansa Jumalan valittuna kansana. Näin ollen katsottiin, etteivät juutalaisille säädetyt asetukset enää kuulu kristilliselle kirkolle. – Näiltäkin perusteluilta puuttui Jumalan Sanan auktoriteetti. Unohdettiin myös, että sapatti annettiin jo luomisessa “ihmistä varten”! (Mark. 2:27).
Tänä päivänä, n. 1700 vuotta myöhemmin, on Suomessa periaatteessa muutettu toinen Jumalan Eedenissä säätämä asetus, avioliitto miehen ja naisen välillä, koskemaan miehiä keskenään, samoin naisia. Niin sapatin muuttamisessa kuin tässäkin on kyseenalaistettu se, mitä Jumala, meidän Luojamme, on sanonut. Sapatin muutos on ollut omiaan häivyttämään ihmisten – myös kristittyjen – tietoisuudesta Jumala Luojana. Häntä ei ole kunnioitettu eikä kiitetty Luojana (Room. 1:18-21) niin että oltaisi pidetty pyhänä päivä, jonka Hän on säätänyt luomisen muistoksi. Ihmisten mieli on “pimentynyt”, niin että on alettu yleisesti opettaa ja uskoa kehitysoppia, tieteen nimellä kulkevaa valhetietoa ihmisen alkuperästä. Näin ollen Jumalan Sanan arvovalta ei ole enää se, minkä perusteella ratkaistaan, mikä on oikein ja mikä väärin. Luojan unohtaminen, joka juontaa juurensa sapatin muuttamisesta 300-luvulla, on johtanut avioliitto-säädöksen muuttamiseen 1700 vuotta myöhemmin. Sielunvihollisella on ollut pitkän tähtäimen suunnitelmat näiden molempien säädösten muuttamiseksi, jotka Jumala asetti jo Eedenissä.
Jos me uskovat haluamme tehdä totista parannusta Jumalan edessä ja etsiä perusteellista uskonpuhdistusta, silloin tulemme yhä selkeämmin erottumaan maailmasta. Mutta samalla liitymme yhä läheisemmin yhdeksi joukoksi, jota Jumala tulee siunaamaan yliluonnollisella tavalla, Pyhän Hengen voiman vuodatuksella niin kuin apostolisena aikana! Jumalan Sanalle uskollista yhtä joukkoa siunattiin evankeliumityön alussa. Niin tulee tapahtumaan myös tämän työn loppuvaiheissa (Joh. 17:20-23). Elämme todella lopun ajassa ennen Herramme toista tulemusta. Ilmestyskirjan mukaan juuri ennen Hänen ilmestymistään eläviä Jumalan pyhiä kuvataan seuraavin sanoin: “Tässä on tarpeen pyhien kestävyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja uskon Jeesukseen” (Ilm. 14:12; Raamattu Kansalle).
Shabbat shalom!"
Kalle
Lainaus fb:sta. 

2 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Jos kaikkien maiden perustuslakina olisi Jumalan antama 10 käskyn laki, ja ihmiset olisivat sille kuuliaisia, niin maailma olisi toisenlainen paikka asua.

Paavo Hautala kirjoitti...

Näin olisi! Valitettavasti näin ei kuitenkaan ole. Uudessa maassa tämä on kuitenkin totta!