sunnuntai 31. elokuuta 2014

Seurakunnan on julistettava evankeliumia!

Jumalan valo näkyy meissä ja meidän kauttamme maailmassa, jos sydämemme saa olla Jumalan valon heijastuspintana. Valo tarvitsee heijastuspinnan, näkyäkseen.

Jumalan puhallus antaa fyysisen ja hengellisen elämän. Luodessaan ihmisen, Jumala puhalsi häneen elämän henkäyksen, ja ihminen alkoi elää. Ylösnoussut Jeesus puhalsi opetuslapsiin ja opetuslapsista tuli eläviä ja toimivia kristittyjä, jotka alkoivat julistaa evankeliumia. (Katso 1. Moos. 2:7 ja Joh. 20:22.)

Minulle oli uutta tietoa se, että Jeesuksen lähetyskäskyssä ei alkukielen mukaan olekaan neljää verbiä, vaan vain yksi.

"Matteuksen evankeliumin mukaan Jeesus käytti lähetyskäskyä antaessaan neljää verbiä: menkää, tehkää opetuslapsia, kastakaa ja opettakaa. Valitettavasti monet raamatunkäännökset eivät huomioi tosiasiaa, että kreikkalaisessa tekstissä vain yksi verbi, tehkää opetuslapsia, on imperatiivissa, ja muut ovat partisiippeja. Siitä seuraa, että virkkeen pääpaino on opetuslapseuttamisessa, ja muut kolme ovat sille alisteisia." (RS 3/14 s. 66.)

"Markuksen evankeliumi kiteyttää lähetyskäskyn: "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille." (Mark. 16:15.) Kreikan verbi "menkää" on partisiippi, joka ei viittaa tehtävään, vaan liikkeeseen, jota tehtävän suorittaminen edellyttää. Itse tehtävä ilmaistaan kreikan verbillä këryssö, joka on imperatiivissa. Këryssö tarkoittaa "julistaa ääneen, ilmoittaa, saarnata. Markuksen evankeliumissa tämä ilmaus esiintyy 14 kertaa eli useammin kuin missään muussa evankeliumissa. Seurakunnan on julistettava evankeliumia." (RS 3/14 s. 67.)

Evankeliumin julistaminen on siis Jeesuksen seuraajien tärkein tehtävä maailmassa, ikuisuuden näkökulmasta katsottuna. Tehtävää ei ole uskottu vain palkatuille työntekijöille, vaan kaikille, jotka uskovat Jeesukseen ja ovat tulleet hänen opetuslapsikseen!

Ei kommentteja: