tiistai 12. elokuuta 2014

Hyvä terveyskasvatusmalli löytyy Raamatusta, Danielin kirjasta!

"Kuningas käski ylimmän hoviherransa Aspenasin tuoda israelilaisia poikia, jotka kuuluivat kuninkaalliseen sukuun tai ylimysperheisiin, nuorukaisia, joissa ei ollut mitään vammaa. Heidän tuli olla näöltään kauniita ja kykeneviä käsittämään kaikenlaista viisautta, älykkäitä ja nopeita oppimaan, niin että he kykenisivät palvelemaan kuninkaan hovissa. Aspenaan oli opetettava heille kaldealaisten kirjoitusta ja kieltä." (Dan. 1:3,4.)

Em. kriteerien perusteella valittiin neljä Juudan heimon nuorukaista: Daniel, Hananja, Miisael ja Asarja, Babylonin kuningas Nebukadnessarin järjestämään ja kustantamaan kolmivuotiseen kouluun. Koulun tarkoituksena oli kasvattaa nuoret miehet palvelemaan Baabelin kuninkaan hovissa. Kuninkaan mielestä valittujen edellytykset valmistua koulutuksen jälkeen tuleviin hallinnollisiin virkoihin näyttivät hyviltä.

Ensimmäiseksi pojille annettiin uudet babylonialaiset nimet, joiden merkitykset liittyivät suoraan Babylonissa palvottuihin aurinkokuntamme taivaan kappaleisiin,  joita palvottiin jumalina. Poikien heprealaiset nimet muistuttivat taivaankappaleiden Luojasta. Nimien muutoksen tarkoituksena oli saada nuorukaiset unohtamaan oma taustansa ja identiteettinsä ja aivopestä heidät Babylonin uskontoon ja elämänmenoon.

Opetus annettiin Kaldean kielellä, joten tämän kielen kielikurssi oli ensimmäinen osio koulutuksessa.
Koulutus tapahtui kuninkaan palatsissa ja ruoka määrättiin kuninkaan pöydästä. Nuorukaisilla oli toisenlainen ruokavalio kuin hoviväellä, joten he pyysivät itselleen sellaisen ruoan, jota he olivat tottuneet lapsuudesta asti syömään, kasvisruoan ja juomaksi veden. Tämä pyyntö huolestutti hoviherrojen päällikköä, koska hänen vastuullaan oli nuorukaisten terveys ja hyvinvointi. Danielin ehdotuksesta pojille myönnettiin kymmenen päivän koeaika osoittaa kasvisruoan ja veden terveellisyys.

"Kymmenen päivän kuluttua heidät havaittiin olevan kauniimpia ja terveemmän näköisiä kuin yksikään niistä nuorukaisista, jotka olivat syöneet kuninkaan pöydän ruokaa. Niinpä valvoja ei enää antanut heille kuninkaan pöydän ruokaa eikä viiniä juotavaksi, vaan ainoastaan kasvisruokaa." (Dan. 1:15,16.)

"Kun sitten ne päivät olivat kuluneet, joiden kuluttua kuningas oli käskenyt tuoda nuorukaiset esiin, hoviherrojen päällikkö toi heidät Nebukadnessarin eteen. Keskustellessaan heidän kanssaan kuningas huomasi, ettei heidän joukossaan ollut ainoatakaan Danielin, Hananjan, Miisaelin ja Asarjan vertaista. Niin nämä pääsivät kuninkaan palvelukseen. Kaikissa viisautta ja ymmärrystä vaativissa asioissa, joita kuningas heiltä kyseli, hän havaitsi heidät kymmenen kertaa etevämmiksi kuin kaikki tietäjät ja manaajat hänen valtakunnassaan." (Dan. 1:18-20.)

Oikea ravinto, sopiva liikunta, lepo ja raittius ovat tärkeitä elementtejä, jotka vaikuttavat terveyteemme. Hyvä terveyskasvatusmalli löytyy Raamatusta, Danielin kirjasta!

Ei kommentteja: