sunnuntai 10. elokuuta 2014

Uudestisyntynyt näkee Jumalan valtakunnan ja on päässyt sinne sisälle!

"Fariseusten joukossa oli Nikodemos-niminen mies, yksi juutalaisten hallitusmiehistä. Hän tuli Jeesuksen luo yöllä ja sanoi hänelle: "Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Eihän kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan". (Joh. 3:1-2.)

Sanhedrin, jonka jäsen Nikodemos oli, nimitti rabbit. Rabbit olivat lainopettajia. He olivat Mooseksen lain tuntijoita ja selittäjiä. Rabbit olivat kehittäneet perinnäissääntöjen järjestelmän tulkitsemaan tooraa. Nikodemos tunnusti Jeesuksen olevan Jumalan lähettämä opettaja. Jeesuksen tekemät tunnusteot olivat tämän asian takeena. Tämä ei ollut ainoastaan Nikodemoksen mielipide ja käsitys Jeesuksesta. Nikodemos käyttää sanaa: "me tiedämme". Keitä hän tarkoittaa sanalla: "me"? Mm. muita, hallitusmiehiä. Nikodemos puhuu tässä muiden hallitusmiesten edustajana. Jeesus kohdistaa opetuksensa uudestisyntymisen välttämättömyydestä kaikille hallitusmiehille, fariseuksille, kirjanoppineille ja kansan vanhemmille, kun hän sanoo: "Teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä." (Joh. 3:7.) "Teidän", - ei siis vain Nikodemoksen, vaan koko "porukan".

Uudestisyntyminen on välttämätön kokemus, jotta näkee Jumalan valtakunnan ja pääsee sinne sisälle. Ihmiset, jotka eivät näe Jumalan valtakuntaa, ovat sokeita. Jeesus sanoi fariseusten ja kirjanoppineiden olevan sokeita sokeiden taluttajia, joiden täytyi uudestisyntyä. Nikodemoksen sokeus tuli esille siinä, ettei hän ymmärtänyt uudestisyntymistä. Hengelliset totuudet voivat kirkastua vain Pyhän Hengen kautta. Vedestä ja Hengestä syntyminen on Jumalan teko. Sana, joka uskossa vastaanotetaan, mahdollistaa kääntymisen ja uuden sydämen saamisen. Luonnolliseen syntymiseen tähän maailmaan, meiltä ei kysytty lupaa. Uudestisyntymistä ei tapahdu ilman meidän suostumustamme. Jumala kunnioittaa valinnanvapauttamme. Meidän tulee vapaaehtoisesti antautua Pyhän Hengen uudistavalle työlle, ennen kun voimme uudestisyntyä.

Uudestisyntyminen on prosessi, joka ei tapahdu hetkessä. Nikodemoksella se kesti kolme vuotta. Joidenkin ihmisten kokemuksissa saattaa näyttää siltä, että uudestisyntyminen on tapahtunut hetkessä. Näissäkin tapauksissa Pyhä Henki on toiminut ja vaikuttanut kaikessa hiljaisuudessa pidemmän ajan. Sitten on vain tullut ratkaiseva hetki, jolloin sydän on antautunut Pyhän Hengen vetoomuksesta kokonaan Jumalalle ja uudestisyntyminen on tapahtunut. Kaikki eivät osaa sanoa uudestisyntymisen aikaa ja paikkaa. Tämä ei tee tyhjäksi sitä, etteivätkö he olisi uudestisyntyneet ylhäältä, vedestä ja Hengestä. Tärkeintä on se, että uusi luomus on syntynyt, ja Hengen hedelmät ovat kasvaneet ja kypsyneet.

Ei kommentteja: