keskiviikko 13. elokuuta 2014

Tee luja ja oikea päätös tänään, niin tulet kokemaan ihmeen huomenna!

"Mutta Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruoalla ja viinillä, jota kuningas joi, ja anoi hoviherrojen päälliköltä, ettei hänen tarvitsisi saastuttaa itseään." (Dan. 1:8.)

Raittius alkaa lujasta päätöksestä. Jokaisen pitäisi tehdä luja raittiuspäätös jo lapsena. Alkoholin kanssa ei ole turvallista leikkiä. Se on kuin myrkkykäärme, joka pistää kuollettavan myrkkynsä ihmisen ruumiiseen. Monet ihmiset ovat rappiolla ja kuolleina haudassa ennenaikaisesti alkoholin ja myös väärän ruokavalion tähden. Alkoholin tuoma kurjuus on paljon suurempi kuin se näennäinen ja hetkellinen ilo ja rentous, mitä ihmiset siitä etsivät. Kurjuus ei kohdistu vain alkoholin käyttäjän elämään, vaan siitä kärsii läheiset ja koko yhteiskunta, vieläpä tulevat sukupolvet kolmanteen ja neljänteen polveen saakka. Suurien rikosten ja onnettomuuksien takana on usein alkoholi ja huumeet.

"Haureus, viha ja viininjuonti vievät järjen"!

"Ei sovi kuninkaiden, Lemuel, ei sovi kuninkaiden viiniä juoda eikä ruhtinaiden kaipailla väkijuomaa. Juopotellessaan he unohtavat, mitä on säädetty, ja vääntävät vääräksi kaikkien kurjuuden lasten oikeuden." (San. 31:4,5.)

Kuninkaan pöydän antimet olivat monella tapaa saastaiset. Raamatussa on luettelo puhtaista ja saastaisista eläimistä. Voit lukea tuon listan 3. Moos. 11-luvusta. Daniel tunsi hyvin tämän listan ja tiesi, että kuninkaan pöytä oli katettu saastaisten eläinten lihoilla, joita hän ei halunnut suuhunsa pistää. Samoin juomat ja muut liemet olivat saastaisia. Saastaisuutta lisäsi myös ne seremoniat, joita lihojen kanssa oli tehty ennen pöytään päätymistä. Niitä oli käytetty epäjumalanpalvelusmenoissa.

Miten sitten alkoholista pääsee eroon, jos siihen on jäänyt kiinni?

Raittius alkaa ruokapöydästä. Ihmisen pitäisi tehdä samanlainen luja päätös, minkä Daniel ja hänen kolme ystäväänsä tekivät. Halumme ja tahtomme pitää alistaa Jumalan tahtoon. Päätöksestä seuraa valinta, valinnasta seuraa toiminta, toiminnasta seuraa tapa, tavoista seuraavat arvot ja asenteet, jotka ohjaavat valintoja. Voiman tähän kaikkeen hyvään antaa Jumala, sanansa ja Pyhän Henkensä kautta. Ilman Jeesusta emme voi tehdä mitään hyvää. Kun viemme heikkoutemme rukouksessa Jumalan luo ja uskomme lujasti hänen apuunsa ja pyydämme sitä, niin varmasti saamme avun. Herra ei kulje apua huutavan ihmisen ohitse. Hän kuulee ja pysähtyy auttamaan. Kokeile tätä keinoa, jos et ole sitä vielä kokeillut. Ole tosissasi! Tee nyt luja päätös tehdä sitä mikä on oikein Herran silmissä! Tulet kokemaan ihmeen! Vapauttavan ihmeen! Merkit seuraavat niitä, jotka uskovat! Tee luja ja oikea päätös tänään, niin tulet kokemaan ihmeen huomenna!

Kerro sitten tämän kirjoituksen kommentissa, kuinka tulit autetuksi?!

Ei kommentteja: