maanantai 10. helmikuuta 2014

Kärsivällisyyden Jumala

"Kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan, niin että te yksimielisesti, yhdestä suusta, ylistäisitte meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalaa ja Isää. --- "Toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voimassa." (Room. 15:5,6,13.)

Jumalalla on monia eri nimiä. Tästä sanasta voimme poimia kolme Jumalan nimeä.
1. Kärsivällisyyden Jumala
2. Lohdutuksen Jumala
3. Toivon Jumala

Rajaton kärsivällisyys, lohdutus ja toivo täyttävät Jumalan koko olemuksen ja nämä ominaisuudet kumpuavat hänen rakkautensa lähteestä meidän sydämiimme Pyhä Hengen kautta. Jumala ei ala koskaan kiukutella ja oikutella kärsimättömänä, kuten me ihmiset teemme. Jumala on ollut tavattoman kärsivällinen ja pitkämielinen maailmaa kohtaan. Hän on kärsivällinen ja anteeksiantava Jumala meitä heikkoja ja syntisiä ihmisiä kohtaan.
Jumalalla on kärsivällisyyttä itsessään, mutta meillä sitä ei ole itsessämme. Jumala on nähnyt hyväksi kasvattaa kärsivällisyyttä meissä koettelemusten kautta. Koettelemukset saavat aikaan kärsivällisyyttä. Koettelemukset ovat Jumalan kasvatuskeino saada meidät luottamaan Jumalaan kaikissa tilanteissa.

Kärsivällisyyttä tarvitaan joka päivä, varsinkin silloin, kun asiat eivät näytä menevän meidän suunnitelmiemme mukaan. Kärsivällisyyteen liittyy Jumalan odottaminen. Kun tarkastelemme kärsivällisyyttä ihmissuhteistamme käsin, niin huomaamme, että kärsivällisyyteen liittyy läheisesti anteeksiantamus ja lähimmäisen kuunteleminen. Itsekkyys ja itserakkaus ruokkivat kärsimättömyyttä, koska ne sulkevat pois Jumalan ja lähimmäiset elämästämme. Keskittymällä omien tarpeidemme tyydyttämiseen, kietoudumme kärsimättömyyden verkkoihin.

Seuraavassa kirjoituksessa kirjoitan jotakin Lohdutuksen Jumalasta.

Ei kommentteja: