torstai 2. helmikuuta 2017

Valinta on meidän!

Vaikka maailmassa on paljon erilaisia valtakuntia ja kansoja, niin koko ihmiskunnan väki jakautuu kahteen leiriin. Jokainen ihminen kuuluu jomman kumman hallituksen alaisuuteen. Kolmatta valtakuntaa ei ole olemassa.

Jumalan valtakunta ja Saatanan valtakunta eroavat toisistaan kuin päivä ja yö.

Eläminen näissä eri valtakunnissa muuttavat ihmiset johtajiensa kaltaisiksi.
Jeesus ja Saatana ovat aivan erilaisia johtajia. Heidän luonteensa ovat vastakkaisia.

Jumalan valtakunnan johtavia periaatteita ovat nöyryys, rakkaus, toisten palveleminen ja itsensä uhraaminen toisten hyväksi sekä Jumalan ja kaikkien ihmisten kunnioittaminen. Itsekorotus ja vallan tavoittelu eivät kuulu tämän valtakunnan henkeen.

Saatanan valtakunnassa tavoitellaan valtaa ja korkeimpia paikkoja. Tämä valtakunta perustuu väkivallalle. Vahvat yrittävät alistaa heikompiaan, jotta he itse saisivat suuremman määräysvallan.
Tässä valtakunnassa ihmiset nähdään toistensa kilpailijoina. Valtaan pyrkijät näkevät ihmiset joko esteinä uralleen tai mahdollisuuksina nousta heidän kustannuksellaan korkeampaan asemaan. Tämä henki on lähtenyt Lusiferista, joka himoitsi taivaassa valtaa, mutta ei ollut kiinnostunut Jumalan luonteesta. Itsekorotuksen halu johtaa aina riitoihin, eripuraisuuteen, väkivaltaan ja lopulta täydelliseen tuhoon ja hävitykseen.

Kaikki tämän maan päälle syntyneet ihmiset jäävät Saatanan vangeiksi hänen valtakuntaansa, ellei heitä uudestisyntymisen kautta siirretä Jumalan armosta pimeyden valtakunnasta valon valtakuntaan.
Tätä siirtämistä ei tehdä väkisin. Jumala kutsuu meitä rakkaudellaan Jeesuksen luokse. Meille on annettu valinnan vapaus, tehdä ratkaisu kumman johtajan puolella haluamme elää ja kumman hengen johtoon haluamme antautua. Kumman valtakunnan kohtaloon haluamme sitoutua? Valinta on meidän!

Ei kommentteja: