keskiviikko 16. heinäkuuta 2014

Leijonien kynsistä pelastuminen on Jumalan ihme!

Danielin kirjan kuusi ensimmäistä lukua ovat kertomuksia. Näiden ketomusten opetukset ovat meille tärkeitä, koska niillä on yhteys lopun aikaan. Kuudennen luvun kertomus leijonien luolasta opettaa jumalanpalvelukseen liittyvän uskollisuuden merkityksestä. Danielia vastaan tehtyyn salajuoneen liittyivät valtataistelu ja kateus. Daniel hoiti maallisen työnsä niin hyvin, ettei tältä alueelta voitu löytää syytöksen aiheita hänen viralta pois panemiseen. Danielin vastustajat totesivat: "Me emme löydä tästä Danielista mitään syytä, ellemme löydä sitä hänen jumalanpalveluksestaan." (Dan. 6:6.)

Danielin jumalanpalvelus joutui erityisen tarkkailun kohteeksi, koska se oli erilaista kuin valtauskonnon jumalanpalvelus. Enemmistöllä on aina taipumus väheksyä ja sortaa vähemmistöjä ja pitää heitä outoina, levottomuuden aiheuttajina jopa vaarallisina rikollisina. Yleinen mielipide ohjaa ihmisten käyttäytymistä usein enemmän kuin totuus.

Valtaherrojen rukouselämää ja Jumalan palvontaa koskeva säädös oli ristiriidassa uskonnonvapauden kanssa. Uskonnonvapaus on ihmisoikeus, jota pitäisi aina kunnioittaa. Mitkään maalliset lait eivät saa nousta Jumalan lakeja korkeammalle. Jos näin käy, niin enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. (Katso Ap.t. 5:29.) Jumalan käskyjen kunnioittaminen ja niiden noudattaminen eivät tee ihmisistä rikollisia, joita pitäisi rangaista kuolemalla.

Danielin pelastuminen nälkäisten leijonien luolasta avasi kuningas Daarejaveksen silmät näkemään totuuden Jumalasta ja hänen tahdostaan. Hän oli valmis kumoamaan itseänsä koskevan palvontakäskyn Jumalaa koskevaksi.

"Sitten kuningas Daarejaves kirjoitti kaikille kansoille, kansakunnille ja kielille koko maan päällä:

"Suuri olkoon teidän rauhanne! Minä olen antanut käskyn, että koko minun valtakuntani alueella on vavisten pelättävä Danielin Jumalaa. Hän on elävä Jumala, ja hän pysyy iankaikkisesti. Hänen valtakutansa ei häviä, eikä hänen herruudellaan ole loppua. Hän pelastaa ja vapauttaa, hän tekee tunnustekoja ja ihmeitä taivaassa ja maan päällä, hän, joka pelasti Danielin leijonien kynsistä." (Dan. 6:26-28.)

Luolan ulkopuolella olevat Jumalaa vastustavat ihmiset olivat kuin nälkäiset leijonat, jotka olivat luolassa. Jumala pelasti palvelijansa molemmilta leijonilta. Nämä leijonat ovat esikuva kiljuvasta jalopeurasta, joka etsii kenen voisi niellä. Tältä leijonalta pelastetaan kaikki, jotka pelkäävät Jumalaa ja antavat hänelle kunnian, ne, jotka kumartavat ja palvovat häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan, meren ja vesien lähteet. (Ilm. 14:7.)

Leijonien kynsistä pelastuminen on Jumalan ihme!

Ei kommentteja: