torstai 7. kesäkuuta 2018

12 ajallista ja hengellistä sukukuntaa!

Jaakob sai taistelunsa jälkeen uuden nimen, Israel. Pettäjästä tuli voittaja. Hänen poikansa ovat Israelin kahdentoista heimon kantaisät. Israelia koskevat ennustukset tulivat - ja tulevat toteutumaan täydellisesti Jeesuksen kautta. Hän on se vaimon siemen, joka on polkenut rikki käärmeen pään ja jossa kaikki kansat ovat tulleet siunatuiksi. Jeesus on tuonut pelastuksen siunauksen koko maailmalle. Jeesus on toinen Adam ja hänessä on toteutunut myös uusi Israel.

Jumala valitsi Aabrahamin ja hänen jälkeläisistään Jaakobin pojat, jotka nälänhädän tähden muuttivat Egyptiin. 400 vuoden jälkeen israelilaiset kutsuttiin pois Egyptin orjuudesta.

"Kun Israel oli nuori, minä rakastin sitä, ja Egyptistä minä kutsuin poikani." (Hoos. 11:1.)

Tämä sana toteutui Israelin kohdalla, mutta myös Jeesuksen, uuden Israelin elämässä.

Jeesus kutsui luokseen 12 opetuslasta. Nämä edustavat uuden hengellisen Israelin kahtatoista kantaisää. Kun Jeesuksen opetuslapset uskoivat Jeesukseen Kristukseen ja ottivat hänet vastaan, hän antoi heille voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. He syntyivät uudesti ylhäältä Jumalan hengelliseen valtakuntaan, Juudasta lukuun ottamatta. Juudas Iskariot edustaa niitä israelilaisia, jotka kavaltavat ja hylkäävät Jeesuksen ja heidät leikataan pois jalosta öljypuusta. Jumalan valtakuntaan kuuluvat kaikki uudestisyntyneet Jumalan lapset, lihallisesta kansakunnasta riippumatta, jotka oksastetaan jaloon Jeesus-öljypuuhun Jeesukseen uskomisen perusteella.

Uudessa maassa toteutuneet lupaukset kirkastavat meille nekin lupaukset, joiden täyttymystä emme ole tässä ajassa nähneet toteutuvan tai ymmärtäneet niiden hengellistä merkitystä.

Ei kommentteja: