perjantai 13. heinäkuuta 2018

MIKSI NIIN VÄHÄN?

Jeesus sanoi Luuk. 18:7,8 mukaan: ”Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksensa huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?”
Varmaan monet ihmettelevät sitä, miksi uskovia on niin vähän Herran Jeesuksen tullessa takaisin. Saadaksemme valoa tähän asiaan, meidän on tutkittava Raamattua ja löydettävä vastaus sieltä. Jumalan sana on meille niin luovuttamatonta, kunhan emme vain jättäisi Raamatun lukemista. Jeesus ei turhaan sanonut: ”Henki on se, joka tekee eläväksi, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat Henki ja ovat elämä” – Joh. 6:63.
Matt. 7:22-24 sisältää avainsanat, jotka valaisevat tätä asiaa: Jeesus sanoi: ”Moni sanoo minulle sinä päivänä: ”Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa? Ja silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi.”
Jeesuksen sanat ovat eritäin tärkeät, eikä hän ota niitä uskovien lukuun, jotka hänen sanojaan halveksivat. Pietari sanoi pelottavat sanat sen tärkeän illan jälkeen, jolloin Herran Henki vuodatettiin voimalla opetuslasten ylle ja sydämiin:
”Sillä Mooses on sanonut: ”Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta, häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta”. –Apt. 3:23,24.
Kiinnostaako monia lukeakaan 5. Moos. 18:18,19, josta Pietari tuon sanan lainasi? Lukija havaitsee, että Mooseksen sanat ovat Jumalan peruuttamattomia sanoja. ”Herra sanoi minulle”, Mooses sanoi kertoessaan tätä, eikä Jumala ole sellainen, jonka sanoja voi halveksia ilman vakavia seurauksia.
Jättäkää Herran sanat halveksien huomioimatta tietäen, että teidän tienne taivaaseen on vilkkaan mielikuvituksen tuotetta. Todellinen Pyhä Henki sai Jeesukselta nimen: ”Totuuden Henki”. ”Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen”. – Joh. 16:13. Pidämme selvänä, että Pyhä Henki tietää kaikki ne tärkeät tapahtumat, josta Raamattu kertoo aivan alkuluvuissaan.
On olemassa kaksi asiaa, joiden laiminlyöminen osoittaa tämän päivän uskovien puutteellisesta kokemuksesta ”Totuuden Hengen” opetuksessa. Ensimmäinen liittyy 1. Moos. 2:1-3: ”Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikkine joukkoinensa. Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstä, jonka oli tehnyt. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstä, jonka hän oli tehnyt”.
Toinen teksti, joka on tärkeä siksi, ettei kukaan ”totuuden Hengen” opettama väärin käsittäisi totuutta kadotuksesta, löytyy 1. Moos. 3:22 ja 24 – ”Ja Herra Jumala sanoi: ’Katso, ihminen on nyt tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin, että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti!” - ”Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit, ynnä välkkyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä”.
Kadotetuilla ei siis ole iankaikkista elämää tulijärvessä, johon joutuvat. Room. 6:23 todistaa: ”Synnin palkka on kuolema”. Tämä on yhdenmukainen Hesekielin todistuksen kanssa: ”Se sielu, joka syntiä tekee, sen on kuoltava” – Hes. 18:19.
2. Jeesuksen sanat, hänen rukoillessaan Isäänsä olivat tarkoitetut myös hänen kanssaan oleville seuraajilleen ja meillekin, jotka luemme noista avainsanoista: ”Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet elävä Jumala” Joh. 17:3. Tätä Jumalan todellista tuntemista vastaan on ryhtynyt taistelemaan taivaasta alas syösty kapinallinen, josta Ilmestyskirja todistaa: ”Ja lohikäärme vihastui vaimoon, (eli seurakuntaan) ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiään vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus” – Ilm. 12:17.
Jumalan sana on ymmärrettävää ja selvää: Taivaasta alas heitetty kapinallinen on täynnä vihaa seurakuntaa vastaan, joka julistaa totuutta Jumalasta, taivaasta ja niistä, jotka tulevat syntiensä vuoksi tuomituiksi. Tämä Jumalan ja ihmisten vihollinen pyrkii vääristämään Jumalan luonnetta ja kuvaamaan häntä hirviöksi, täysin vastoin Jeesuksen ja Pyhän Hengen opetusta.
Miten päättäväisiä meidän uskovien tulisikaan olla niin, ettemme usko noita valheita. Jeesus sanoi paholaisesta ja tämän eksyttämistä aikansa oppineista: ”Te olette isästä perkeleestä ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä”. – Joh. 8:44.
Olen kiittänyt siitä varmuudesta, kun rukoilen ”Kolmen enkelin” sanoman puolesta, niin tiedän olevani oikeassa kurssissa. Valheen ruhtinas sotii niitä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus. (Ilm. 12:17). Jeesuksen todistus on myöskin totuus, sillä kuka voisi kuvitellakaan sellaista, että Jeesus todistaisi valheen puolesta?
Totuuden puolelle asettuminen voi olla vaikeaa, jos olemme suuntautuneet aiemmin toisin. Suunnan tarkistaminen on kuitenkin mahdollista silloin, kun havaitsemme kurssin olevan virheellisen. Tiedämme nyt Herran sanasta, että paha on ryhtynyt taistelemaan niitä vastaan, jotka pitävät ”Jumalan käskyt”. Eikö meidän kaikkien tulisi olla Jumalalle ns. kuuliaisia? Suunnanvaihto voi olla vaikeaa, mutta se ei ole mahdotonta, tiedän se itse, kun olen joutunut suuntaani tarkistamaan.
Onnistumisen salaisuus on näissä sanoissa: Tahdon oikea käyttäminen uskovalla. Ellei ole mahdollista noin vain lähteä kulkemaan aivan toista tietä, jota on tottunut tähän asti kulkemaan. Suunnan vaihtamiseen tarvitaan Jumalan voimaa ja jos sitä ei ole, sitä täytyy saada. Jeesus, meidän Herramme on ”Tie, totuus ja elämä” – Joh. 14:6. Monet väärään käsitykseen ajautuneet tarvitsisivat rukousta, jossa sanoudutaan irti valheesta ja sen isästä.
”Oi Herra! Haluan sanoutua irti kaikesta valheellisesta ja itse valheen ruhtinaasta. Hän ei ole mitään minusta maksanut, kuten Jeesus, joka antoi itsensä ristinpuulla. Tämä valheen ruhtinas vain koettaa kietoa ihmisiä petoksella ja valheilla. Haluan olla Jeesuksen oma, sillä hän on laillisesti maksanut minusta hinnan Golgatan ristillä. Jeesus on ostanut minut kärsimisellään ja verellään, siksi haluan olla hänen omansa. Auta minua Herra, että pääsisin Jumalan lasten kirkkauden vapauteen, irti kaikista pettäjistä ja petoksista! Kiitos herra Jeesus, että autat minua! Anna anteeksi erehdykseni ja syntini veresi ja nimesi tähden! Aamen.”
Muistan ensi kerran Länkipohjassa 60-luvun lopulla rukoilleeni tuon irtisanoutumisen rukouksen. Sen jälkeen koin Jumalan voimaa selkeästi useita viikkoja. Kokemus on myös säilytettävä säännöllisesti rukoillen. Nykyisin rukoilen kolmen enkelin sanoman julistajien puolesta ja Pyhä Henki inspiroi usein uusia ja selvempiä näkemyksiä totuudesta. ”Henki on se, joka eläväksi tekee”, kun antaa Pyhälle Hengelle valtuudet.

Raimo Aaltonen, Kihniö.

Ei kommentteja: