sunnuntai 11. joulukuuta 2016

Ruumiimme on silloin Pyhän Hengen temppeli, jos Jeesus asuu meissä!

"Katso, että teet ne sen mallin mukaan, joka sinulle näytettiin vuorella." (2. Moos. 25:40.)

Oli tärkeä asia rakentaa temppeli ja sen kalusto Jumalan näyttämän kaavan mukaan. Temppelipalveluksen seremoniat eivät saaneet poiketa Jumalan antamista ohjeista. Pappien puvut ja käyttäytyminen temppelissä olivat tarkoin määrätyt. Kaikilla asioilla oli vertauskuvallinen yhteys Jeesukseen ja hänen työhönsä meidän hyväksemme.

Jos israelilaiset olisivat rakentaneet elämänsä ja yhteiskuntansa Jumalan antaman mallin mukaan, historian tapahtumat olisivat toisenlaiset.

"Sinun tahtosi, Jumalani, minä teen mielelläni, ja sinun opetuksesi on sisimmässäni." (Ps. 40:9.)

Tämä sana sopii täydellisesti Jeesukseen. Hän rakensi kaiken taitavan rakentajan tavoin.

Kristus oli todellinen elävä temppeli, jossa Jumala asui. Jumalan Pyhä Henki toteutti Jeesuksessa Isän tahdon täydellisesti. Jeesus ei poikennut Isän antamasta mallista missään kohdassa.

Jeesus on meidän Vapahtajamme ja Herramme. Hän on myös meidän esikuvamme, johon meidän on katsottava joka hetki.

"Sillä siihen teidät on kutsuttu, koska Kristus kärsi teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, että seuraisitte hänen jälkiään, hänen, joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta havaittu." (1. Piet. 2:21.)

Jeesuksessa meille on näytetty hengellisen temppelin ja sen rakentamisen malli. Kun rakennamme elämämme häneen, hänen kanssaan, hänen varaansa ja häntä varten, niin huoneemme ei tule sortumaan eikä tuhoutumaan.

Ruumiimme on silloin Pyhän Hengen temppeli, jos Jeesus asuu meissä.

Ei kommentteja: