keskiviikko 16. marraskuuta 2022

Mooses halusi nähdä Jumalan kasvot ja hänen kirkkautensa

Lue 2. Moos. 33-luku. Siinä on paljon esikuvia, jotka liittyvät Jeesukseen. Kultaisen vasikan palvonnan jälkeen Jumala pyysi Israelin kansaa lähtemään luvattuun maahan. Jumala lupasi lähettää enkelin kulkemaan Mooseksen ja kansan edellä ja karkottamaan kuusi kansaa heidän tieltään. 5. Moos. 7:1 mainitaan samat kansat, mutta mukana on myös girgasilaiset, joita 2. Moos. 33 listasssa ei mainita. Nuo kansat olivat: heettiläiset, girgasilaiset, amorilaiset, kanaanilaiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset. Nämä kansat hävitettiin, koska näiden kansojen syntimitta oli tullut täyteen. Miten on meidän aikamme kansojen kohtalo? Hävittääkö Herra nekin, kun niiden syntimitta tulee täyteen? Lopulta Jumala hävittää kaikki kansat, kun armon aika päättyy maan kansoilta. Vain Jumalan kansaa ei hävitetä vaan se pelastetaan taivaaseen. Onko sinun nimesi kirjoitettu tuon kansan asukasluetteloon eli teurastetun Karitsan elämänkirjaan? Tämä on tärkeä kysymys? Kun Jumala sanoi Moosekselle, ettei hän itse kulje kansan kanssa, koska se on niskurikansa, Mooses vaatimalla vaati, että Jumala nimenomaan kulkisi itse kansan kanssa. Muuten hän ei lähde liikkeelle ollenkaan vaan pysyy paikallaan. Kansa järkyttyi Jumalan puheesta ja he ymmärsivät kuinka pahan synnin he olivat tehneet tehdessään kultaisen vasikan ja vaihtaneet Jumalan siihen. Jumala pyysi kansaa luopumaan kaikista koruista, ettei niistä enää koskaan tehtäisi toista jumalaa. Kansa halusi tehdä parannuksen luovuttamalla kaikki korut pois. Nyt Jumala harkitsi uudelleen, mitä hän nyt tekisi kansalle. Tämän jälkeen Mooses teki teltan, jota kutsuttiin ilmestysmajaksi eli pyhäköksi ja pystytti sen leirin ulkopuolelle. Oliko niin, että Leirissä tuli myöhemmin olemaan kaksi pyhäkköä, toinen leirin keskellä ja toinen leirin ulkopuolella. Vai purettiinko tämä leirin ulkopuolella oleva Mooseksen tekemä ilmestysmaja pois, kun leirin keskelle tehtiin telttatemppeli, jonka kaikkeinpyhimmässä säilytettiin liiton arkkua, jossa oli 10 käskysanaa. Jos lerissä oli kaksi ilmestysmajaa, niin tässä oli esikuva kahdesta pyhäköstä luvatussa maassa, Jerusalemissa. Jerusalemin temppeli kaupungissa ja Jeesuksen risti portin ulkopuolella, jossa Jumalan kirkkaus ilmestyi Jeesus-pyhäkön sortumisen kautta. Armo ja totuus ovat Jumalan kirkkautta ja tämä loisti valoaan maailman pimeään yöhön ja kirkasti Isän kasvot. Mooses meni leirin ulkopulolelle etsimään Jumalan kasvoja. Päästyään teltalle pilvipatsas laskeutui teltan ovelle. Teltassa oli myös Mooseksen työn jatkaja, Joosua. Jumala puhui Mooseksen kanssa kasvotusten, mutta pilven keskeltä. Jos Mooses olisi nähnyt Jumalan kasvot, hän olisi kuollut. Mooses halusi varmistua siitä, että Jumala itse kulkisi heidän kanssaan. Hän ei luottanut omiin kysyhinsä, että hän osaisi ja pystyisi johdattamaan kansan perille. Jumalan omakohtainen kulkeminen kansan kanssa olisi erityinen merkki muille kansoille Israelin kansan erityisasemasta muihin kansoihin nähden. Mooses pyysi Jumalaa näyttämään oman kunniansa ja kirkkautensa eli hänen kasvonsa. Jos näin olisi tapahtunut, Mooses olisi kuollut, koska Jumalan sanojen mukaan kukaan, joka näkee Jumalan kasvot, ei jää eloon. Jumala lupasi näyttää kaiken ihanuutensa ja kunniansa Moosekselle. Jumala sanoi, että hänen lähellään on kallio. Tämä kallio on Kristus, joka on Jumalan lähellä. Isän kirkkaus nähdään Kristuksen kautta. Jeesuksen sanat Tuomaalle: "Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän". Kun astumme kalliolle, Kristus-kalliolle, niin näemme Jumalan kunnian ja kirkkauden. Hänen armosta, totuutensa ja rakkautensa kirkkaus nähdään Jeesuksessa, hänen elämänsä, kuolemansa ja ylösnousemisensa kautta, Jeesuksen ristin ja Jeesukseen lyötyjen haavojen kautta Isän kirkkaus säteilee halki ikuisuuksien. Niiden kautta meidät parannetaan. Mooses asetettiin kallion koloon, rotkoon tai kallion halkeamaan ja suojeltiin Isän kämmenellä. Isä peitti Jeesuksen mustaan pilveen, kun hän kärsi ja kuoli ristillä. Kristukseen lyötyjen haavojen kautta Mooses ja me kaikki näemme Isän kunnian ja kirkkauden. Isä joutui peittämään kasvonsa Jeesuksen riippuessa ristillä, jotta me näkisimme Isän kirkkauden, kun pääsemme taivaaseen ja saamme katsella häntä kasvoista kasvoihin ilman, että kuolemme. Kristuksen kuolema takaa meille Isän näkemisen. Ei vain selkäpuolta vaan hänen kasvonsa.

6 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Kuuleppas Paavo!

Kaikki ihmisyhteisöt ovat luoneet tarpeisiinsa moraalisääntöjä ja normeja. Tätä elämää tarkoittaen ja tämän elämän varalle on moraali luontunut. Eetillisyyden rakennus ei tarvitse ”jumalallista katosta”.

Vapaa-ajattelijat katsovat, että moraaliarvot juontuvat inhimillisestä kokemuksesta. Monien ns. suurien moraalisääntöjen yleispätevyys johtuu niiden yhteiskunnallisesta merkityksestä. Yhteisö, jossa varastaminen ja tappaminen olisi hyväksyttävää, tuhoutuisi pikaisesti. Etiikassa ei ole totuutta samalla tavalla kuin reaalimaailmaa koskevissa tieteissä, mutta ihminen voi arvioida erilaisten arvojärjestelmien järkiperäisyyttä, hyödyllisyyttä ja toimivuutta ihmiskunnan historiallisen kokemuksen pohjalta.

Arvot, normit ja tavoitteet on perusteltava rationaalisesti, järjellisen ajattelun ja kokemuksen avulla. Vapaa-ajattelijat hyväksyvät Protagoraan Homo mensura periaatteen: ”Ihminen on kaiken mitta”, siinä muodossa, että ihminen on viime kädessä itse se mittapuu, joka ratkaisee käsitykset tiedon pätevyydestä, arvojen oikeutuksesta, elämän tarkoituksesta jne. Yhteiskuntajärjestelmät, uskonnot, aatteet, arvot jne. ovat ihmisten luomuksia, sosiaalisesti luotuja rakennelmia.

Vapaa-ajattelijat eivät usko absoluuttisen, kaikkina aikoina ja kaikissa tilanteissa pätevän moraalin olemassaoloon. Objektiivisia mittapuita on kuitenkin olemassa. Arvoilla ja normeilla on niiden sosiaalisesta alkuperästä johtuvaa objektiivisuutta, kuten alussa todettiin. Kuitenkin, kaikki mikä on inhimillistä on myös suhteellista. Myös suuret moraalikäskyt ovat vain yleisiä periaatteita ja niistä on aina olemassa poikkeuksia.

Arvoja eli käsityksiä hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä, tavoiteltavasta ja vältettävästä ei ole olemassa ihmisestä riippumatta. Arvot ovat sosiaalisesti luotuja rakennelmia, jotka säätelevät ihmisten toimintaa suhteessa muihin ja omaan itseen. Arvot vaihtelevat eri kulttuureissa ja eri aikakausina huomattavasti. Ei ole olemassa toimintoja, jotka itsessään, riippumatta vaikutuksistaan, olisivat hyviä tai pahoja, oikeita tai vääriä.

Vapaa-ajattelijat kannattavat yleensä seurausetiikkaa, jonka mukaan teon arvon määräävät sen seuraukset. Järkiperäinen ja itsenäinen moraali voidaan perustella vain vetoamalla siihen hyötyyn (nähtävä laajana käsitteenä),

Paavo Hautala kirjoitti...

Kiitos kommentistasi! Onneksi meillä pn Raamattu, josta saamme selville alkuperämme ja tulevaisuutemme. Jumala, joka on Luojamme, on ilmoittanut tahtonsa ja pelastussuunnitelmansa meille langenneille ihmisille. Jeesuksessa on toivomme ja tulevaisuutemme. Kannattaa tutustua Jeesukseen ja antaa elämänsä hänelle. Hän antaa elämän, yltäkylläisen elämän. Kukaan muu ei voi antaa meille elämää kuin hän, joka on meidät luonut ja lunastanut.

Anonyymi kirjoitti...

Anteeksi, mutta taitaa olla et tieteen puolella Jumalan olemassaolo on jo kiistetty, toiseksi

"Mikäli Jumala tekisi olemassaolonsa niin selväksi, ettei siitä jäisi mitään epäilystä, voidaan kysyä, syyllistyisikö Jumala tällöin pakottamiseen."


Paavo, mitäpä luulet jos jumala olisi aikuisten oikeasti olemassa? kuolisiko kukaan ihminen? en usko.

Eipä se jumala pelastanut sukulaistani ja paria kaveriani aikoinaan vakavan sairauden osalta, molemmat ovat haudassa. 2018 / 2013 ja 2020.

Siksi minä en usko jumalaan enään ollenkaan, eli en tunnustaisi yhtäkään jumalaa.

Paavo Hautala kirjoitti...

Ihmiset kuolevat, mutta ei kuole. Jeesus herättää kuolleet uskovat ensimmäisessä ylösnousemuksessa ja jumalattomat toisessa ylösnousemuksessa. On kaksi ylösnousemusta ja kaksi kuolemaa. Jeesuksen omat kuolevat vain kerran, mutta jumalattomat kuolevat kahdesti. Toisesta kuolemaata ei ole ylösnousemusta. Toinen kuolema on lopullinen kuolema. Sinun pitää lukea Raamattua. Sieltä opit tuntemaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen eli Jumalan kolme persoonaa. Uskon, että Jumala on ja kaikki mitä Raamattuun on kirjoitettu on totta. Iankaikkinen elämä on sitä, että tunnemme Jumalan.

Paavo Hautala kirjoitti...

Jumala ei kuole ...

Paavo Hautala kirjoitti...

Syntiinlakeemus on tuonut meille kuoleman, mutta Jeesus on voittanut kuoleman. Hänellä on oikeus lahjoittaa iankaikkinen elämä niille, jotka häneen uskovat.