keskiviikko 27. maaliskuuta 2019

Almut, rukous ja paasto!

"Totisesti minä sanon teille: he ovat jo palkkansa saaneet." (Matt. 6:2,5,16.)

Kenelle Jeesus sanoo näin kolme kertaa ja mistä syystä?

"Varokaa harjoittamasta hurskauttanne ihmisten edessä sitä varten, että he katselisivat teitä, muuten ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa." (Matt. 6:1.)

Uskonnon- ja hurskauden harjoittaminen huomion herättämiseksi ja kiitoksen saamiseksi ihmisiltä, ei ole palkitsemisen arvoista. Jeesus ottaa esille kolme asiaa, joissa monet etsivät ihmisten huomiota ja kiitosta ja tuovat esille omaa hyvyyttään.

1. Almujen antaminen
Auttamisen ja almujen antamisen motiivina tulisi aina olla rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäiseen. Siitä ei pidä tehdä "haloota". Ulkokultainen uskonnon harjoittaminen on tekopyhyyttä, joka ei ole pyhyyttä lainkaan. Ulkokultaisuuden palkka on vain se kiitos, minkä ihmiset antavat, ei muuta.
"Kun sinä annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee, jotta almusi pysyisi salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut." (Matt. 6:4.)

2. Rukoileminen
Monisanaiset hokemiset ja oman hurskauden näyttäminen rukoustilanteessa ei nosta rukouksia kattoa korkeammalle. Rukouksia ei esitetä ihmisille, vaan Jumalalle.
"Mutta kun sinä rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut." (Matt. 6:6.) Rukousvastaukset palkitsevat meidät! Hengessä ja totuudessa rukoilevat ovat Isän mieleen!

3. Paastoaminen
Oikeanlainen paasto kuvataan meille Jes. 58-luvussa:

"Eikö tämä ole paasto, jonka minä hyväksyn: että avaatte vääryyden kahleet, irrotatte ikeen nuorat, päästätte pahoinpidellyt vapaiksi ja särjette kaikki ikeet? Eikö tämä ole oikea paasto, että taitat leivästäsi nälkäiselle ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi ja että nähdessäsi alastoman vaatetat hänet etkä kätkeydy siltä, joka on omaa lihaasi?" (Jes. 58:6,7.)

Uskonnon harjoittamisella ja uskolla on suuri ero. Uskonnon harjoittajan mieli liikkuu tässä maailmassa, uskoa todeksi elävä tarttuu näkymättömään, Jeesukseen Kristukseen ja hänen ansioihinsa ja lupauksiinsa.

Ei kommentteja: