sunnuntai 10. huhtikuuta 2022

Valehtelemisesta ja rohkeasta luottamuksesta

1. Joh. kirjeessä kirjoitetaan valehtelemisesta viidessä jakeessa seuraavasti: 1) "Jos sanomme, ettemme ole tehneet syntiä, teemme hänestä valehtelijan eikä hänen sanansa ole meissä." (1. Joh. 1:10). 2) "Joka sanoo tuntevansa hänet, mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä." (1. Joh. 2:4). 3) "Kuka on valehtelija, ellei se, joka kieltää, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, ja hän kieltää Isän ja Pojan." (1. Joh. 2:22). 4) "Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljeään, hän on valehtelija. Sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt." (1. Joh. 4:20). 5) "Joka uskoo Jumalan Poikaan, hänellä on tämä todistus sisimmässään. Joka ei usko Jumalaa, tekee hänestä valehtelijan, koska hän ei usko todistusta, jonka Jumala on antanut Pojastaan." (1. Joh. 5:10). Samalla, kun ihminen valehtelee, hän voi tehdä myös Jumalasta valehtelijan. Samassa kirjeessä kerrotaan, milloin meillä voi olla rohkea luottamus! 1)"Ja nyt, lapset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi rohkea luottamus emmekä joutuisi häveten väistymään hänen luotaan, kun hän tulee." (1. Joh. 2:28). 2) "Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, meillä on rohkea luottamus Jumalaan." (1. Joh. 3:21). 3) "Näin on rakkaus tullut meissä täydelliseksi, niin että meillä on rohkea luottamus tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa." (1. Joh. 4:17). 4) "Tämä on se rohkea luottamus, joka meillä on häneen: jos me anomme jotakin hänen tahtonsa mukaan, hän kuulee meitä." (1. Joh. 5:14). "Me tiedämme, että olemme Jumalasta, mutta koko maailma on Pahan vallassa. Tiedämme myös, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen tunteaksemme hänet, joka on Todellinen. Me olemme hänessä, joka on Todellinen, hänen Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on Tosi Jumala ja iankaikkinen elämä." Epäjumalat eivät ole todellisia, ne ovat valhetta ja niiden palveleminen johtaa meidät valheturvaan, joka pettää meidät. Jumalan sana on tosi, totuudellinen ja luotettava. Rakentakaamme elämämme sen varaan, niin rakennamme huoneemme lujalle perustukselle, Kristus kalliolle, joka kestää!

Ei kommentteja: