torstai 21. elokuuta 2014

Tietyömiehille, muurareille ja rappareille olisi töitä!

"Näin sanoo Herra: Noudattakaa oikeutta ja toteuttakaa vanhurskautta, sillä minun pelastukseni tulee. Se on lähellä, ja minun vanhurskauteni ilmestyy." (Jes. 56:1.)

Jeesuksen takaisintulo on lähellä. Sitä ennen maailmassa pitäisi tapahtua suuri uudistustyö Jumalan kansan keskuudessa. Oikeuden ja vanhurskauden toteuttaminen käytännössä on tärkeämpää kuin sen teoreettinen ymmärtäminen. Teoria on hyvä, mutta jos käytäntö puuttuu, teoriasta ei ole mitään hyötyä. 

Oikeuden ja vanhurskauden ymmärtäminen ei ole mahdollista ilman Jumalan lakia ja armoa ja sen toteuttaminen ei ole mahdollista ilman Pyhää Henkeä. Jumalan lain piirtojen poistaminen poistavat sen suojan, jonka Jumala on antanut kansalleen laissaan ja asetuksissaan. Vanhurskaus ja oikeus vääristyvät ihmskäskyjen syrjäyttäessä Jumalan käskyt ja säädökset. Toisen käskyn poistaminen Jumalan laista ja kymmenennen käskyn jakaminen kahdeksi käskyksi ja neljännen käskyn muuttaminen ovat tehneet Jumalan suojamuuriin aukon, josta vihollinen on päässyt johtamaan ihmisiä harhaan. Jumalan sinetti kansansa suojaksi on murrettu ja halkeamasta vuotava laittomuuden virta on viemässä seurakuntalaivaa yhä kauemmaksi vaarallisille valheen vesille. Nyt tarvitaan rohkeita ja Jumalalle antautuneita miehiä ja naisia, jotka Jumalan armon avulla kohottavat paikalleen muinaisten sukupolvien perusmuurit, muuraavat halkeamat umpeen ja korjaavat tien, niin että Jumalan kansa pääsee turvallisesti perille!

Tietyömiehille, muurareille ja rappareille olisi töitä!

keskiviikko 20. elokuuta 2014

Jumala sinetöi omat palvelijansa ennen suurta ahdistusta!

"Sen jälkeen minä näin neljä enkeliä, jotka seisoivat maan neljällä kulmalla ja pidättelivät maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli puhaltaisi maalle eikä merelle eikä yhteenkään puuhun." (Ilm. 7:1.)

Tässä on kuvaus meidän ajastamme. Tuulet kuvaavat sotia. Sodan tuulia pidättävät enkelit ovat Jumalan sanansaattajia. Niitä tarvitaan nyt jokaiselle ilmansuunnalle. Jokainen rauhantekijä on arvokas ja tärkeä "enkeli", joka voi olla estämässä sotien syttymisen eri puolille maailmaa. Rukouksemme saavat Kaikkivaltiaan kädet liikkeelle, joten rukoilevat elävän Jumalan palvelijat ovat maailmalle suuri siunaus. Elämä maailmassa on vielä mahdollista todellisten Jumalan palvelijoiden olemassaolon ja heidän rukoustensa tähden. Kun heitä vainotaan ja heidät tapetaan, niin pahat ihmiset tulevat saamaan suuren vallan. Paholainen pääsee toteuttamaan heidän kauttansa pahat suunnitelmansa. Nyt vaikuttaa siltä, että maailmassa on jo tiettyjä alueita, joilta Pyhä Henki on vetäytymässä pois ja jättämässä ihmiset paholaisen valtaan. Paholainen ja hänen puolelleen asettuneet ihmiset ovat raakoja. Heiltä puuttuvat kaikki säälin tunteet. Tappaminen ja tuhoaminen tuottavat heille suunnatonta iloa ja nautintoa.

Kun ihmiset hylkäävät Jumalan käskyt ja kääntävät Jumalalle selkänsä, niin Jumala kääntää kasvonsa pois heistä ja hänen tuomionsa hetki on tullut. Sotien syttymisiä estetään vielä, koska Jumalalla on työ kesken. Tuo työ on sinetöiminen.

"Älkää vahingoittako maata, älkää merta, älkääkä puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijoiden otsaan." (Ilm. 7:3.)

Pyhä Henki sinetöi Jumalan palvelijat. Tämä sinetti on hyvin tärkeä suoja jokaiselle Jumalan palvelijalle tulevan suuren ahdistuksen keskellä, joka huipentuu juuri ennen Jeesuksen paluuta. Kuvaus tästä ajasta on seuraavanlainen:

"Taivas väistyi syrjään kuin kirjakäärö, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät paikoiltaan. Maan kuninkaat, ylimykset ja sotapäälliköt, rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten uumeniin ja sanoivat vuorille ja kallioille: "Kaatukaa päällemme ja kätkekää meidät valtaistuimella istuvan kasvoilta ja Karitsan vihalta, sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut! Kuka voi sen kestää?" (Ilm. 6:14-17.)

Ne, jotka kestävät, ovat saaneet Jumalan sinetin. He ovat niitä, jotka ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.

lauantai 16. elokuuta 2014

Rakastakaa, tehkää hyvää ja siunatkaa!

"Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon: Rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä solvaavat." (Luuk. 6:27,28.)

"Uuden käskyn minä annan teille: rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus." (Joh. 13:34,35.)

1) Rakastakaa (Emme saa vihata ketään)
2) Tehkää hyvää (Pahan tekeminen on kiellettyä)
3) Siunatkaa (Kiroamisen sijasta meidän tulee siunata)

Nämä ovat Jeesuksen neuvoja ihmissuhteisiimme.

Paavali neuvoo Tiitusta suhtautumaan oikein hajaannusta aiheuttavien ihmisten toimintaan.

"Tämä sana on varma, ja tahdon sinun teroittavan näitä asioita, että ne, jotka uskovat Jumalaan, olisivat ahkeria tekemään hyvää. Se on ihmisille hyvää ja hyödyllistä. Mutta vältä tyhmiä väittelyjä ja sukuluetteloita, riitoja ja kiistoja laista, sillä ne ovat hyödyttömiä ja turhia. Karta harhaoppista ihmistä varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti. Sinähän tiedät, että tuollainen ihminen on joutunut harhaan ja tekee syntiä. Hän on tuominnut itse itsensä." (Tiit. 3:8-11.)

Mitä tarkoittaa harhaoppisen karttaminen?
Tarkoittaako tämä, meidän mielestämme opillisesti harhassa olevan ihmisen, karttamista?

Minun käsitykseni mukaan tässä on kysymys niiden ihmisten karttamisesta, joiden toiminta pyrkii hajottamaan uskovien yhteyden Jumalaan ja lähimmäisiin. Asiat voivat aiheuttaa riitoja ja erimielisyyksiä, mutta Jumalaan uskovien ihmisten tulisi elää rauhassa keskenään kaikkien ihmisten kanssa. Rauhantekijät julistetaan autuaiksi. Mikäli meistä riippuu, meidän tulee elää rauhassa kaikkien kanssa. Rakastaa, tehdä hyvää ja siunata toinen toisiamme, on Vapahtajamme opetus ja neuvo, kaikille Hänen seuraajilleen!

perjantai 15. elokuuta 2014

keskiviikko 13. elokuuta 2014

Tee luja ja oikea päätös tänään, niin tulet kokemaan ihmeen huomenna!

"Mutta Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruoalla ja viinillä, jota kuningas joi, ja anoi hoviherrojen päälliköltä, ettei hänen tarvitsisi saastuttaa itseään." (Dan. 1:8.)

Raittius alkaa lujasta päätöksestä. Jokaisen pitäisi tehdä luja raittiuspäätös jo lapsena. Alkoholin kanssa ei ole turvallista leikkiä. Se on kuin myrkkykäärme, joka pistää kuollettavan myrkkynsä ihmisen ruumiiseen. Monet ihmiset ovat rappiolla ja kuolleina haudassa ennenaikaisesti alkoholin ja myös väärän ruokavalion tähden. Alkoholin tuoma kurjuus on paljon suurempi kuin se näennäinen ja hetkellinen ilo ja rentous, mitä ihmiset siitä etsivät. Kurjuus ei kohdistu vain alkoholin käyttäjän elämään, vaan siitä kärsii läheiset ja koko yhteiskunta, vieläpä tulevat sukupolvet kolmanteen ja neljänteen polveen saakka. Suurien rikosten ja onnettomuuksien takana on usein alkoholi ja huumeet.

"Haureus, viha ja viininjuonti vievät järjen"!

"Ei sovi kuninkaiden, Lemuel, ei sovi kuninkaiden viiniä juoda eikä ruhtinaiden kaipailla väkijuomaa. Juopotellessaan he unohtavat, mitä on säädetty, ja vääntävät vääräksi kaikkien kurjuuden lasten oikeuden." (San. 31:4,5.)

Kuninkaan pöydän antimet olivat monella tapaa saastaiset. Raamatussa on luettelo puhtaista ja saastaisista eläimistä. Voit lukea tuon listan 3. Moos. 11-luvusta. Daniel tunsi hyvin tämän listan ja tiesi, että kuninkaan pöytä oli katettu saastaisten eläinten lihoilla, joita hän ei halunnut suuhunsa pistää. Samoin juomat ja muut liemet olivat saastaisia. Saastaisuutta lisäsi myös ne seremoniat, joita lihojen kanssa oli tehty ennen pöytään päätymistä. Niitä oli käytetty epäjumalanpalvelusmenoissa.

Miten sitten alkoholista pääsee eroon, jos siihen on jäänyt kiinni?

Raittius alkaa ruokapöydästä. Ihmisen pitäisi tehdä samanlainen luja päätös, minkä Daniel ja hänen kolme ystäväänsä tekivät. Halumme ja tahtomme pitää alistaa Jumalan tahtoon. Päätöksestä seuraa valinta, valinnasta seuraa toiminta, toiminnasta seuraa tapa, tavoista seuraavat arvot ja asenteet, jotka ohjaavat valintoja. Voiman tähän kaikkeen hyvään antaa Jumala, sanansa ja Pyhän Henkensä kautta. Ilman Jeesusta emme voi tehdä mitään hyvää. Kun viemme heikkoutemme rukouksessa Jumalan luo ja uskomme lujasti hänen apuunsa ja pyydämme sitä, niin varmasti saamme avun. Herra ei kulje apua huutavan ihmisen ohitse. Hän kuulee ja pysähtyy auttamaan. Kokeile tätä keinoa, jos et ole sitä vielä kokeillut. Ole tosissasi! Tee nyt luja päätös tehdä sitä mikä on oikein Herran silmissä! Tulet kokemaan ihmeen! Vapauttavan ihmeen! Merkit seuraavat niitä, jotka uskovat! Tee luja ja oikea päätös tänään, niin tulet kokemaan ihmeen huomenna!

Kerro sitten tämän kirjoituksen kommentissa, kuinka tulit autetuksi?!

tiistai 12. elokuuta 2014

Hyvä terveyskasvatusmalli löytyy Raamatusta, Danielin kirjasta!

"Kuningas käski ylimmän hoviherransa Aspenasin tuoda israelilaisia poikia, jotka kuuluivat kuninkaalliseen sukuun tai ylimysperheisiin, nuorukaisia, joissa ei ollut mitään vammaa. Heidän tuli olla näöltään kauniita ja kykeneviä käsittämään kaikenlaista viisautta, älykkäitä ja nopeita oppimaan, niin että he kykenisivät palvelemaan kuninkaan hovissa. Aspenaan oli opetettava heille kaldealaisten kirjoitusta ja kieltä." (Dan. 1:3,4.)

Em. kriteerien perusteella valittiin neljä Juudan heimon nuorukaista: Daniel, Hananja, Miisael ja Asarja, Babylonin kuningas Nebukadnessarin järjestämään ja kustantamaan kolmivuotiseen kouluun. Koulun tarkoituksena oli kasvattaa nuoret miehet palvelemaan Baabelin kuninkaan hovissa. Kuninkaan mielestä valittujen edellytykset valmistua koulutuksen jälkeen tuleviin hallinnollisiin virkoihin näyttivät hyviltä.

Ensimmäiseksi pojille annettiin uudet babylonialaiset nimet, joiden merkitykset liittyivät suoraan Babylonissa palvottuihin aurinkokuntamme taivaan kappaleisiin,  joita palvottiin jumalina. Poikien heprealaiset nimet muistuttivat taivaankappaleiden Luojasta. Nimien muutoksen tarkoituksena oli saada nuorukaiset unohtamaan oma taustansa ja identiteettinsä ja aivopestä heidät Babylonin uskontoon ja elämänmenoon.

Opetus annettiin Kaldean kielellä, joten tämän kielen kielikurssi oli ensimmäinen osio koulutuksessa.
Koulutus tapahtui kuninkaan palatsissa ja ruoka määrättiin kuninkaan pöydästä. Nuorukaisilla oli toisenlainen ruokavalio kuin hoviväellä, joten he pyysivät itselleen sellaisen ruoan, jota he olivat tottuneet lapsuudesta asti syömään, kasvisruoan ja juomaksi veden. Tämä pyyntö huolestutti hoviherrojen päällikköä, koska hänen vastuullaan oli nuorukaisten terveys ja hyvinvointi. Danielin ehdotuksesta pojille myönnettiin kymmenen päivän koeaika osoittaa kasvisruoan ja veden terveellisyys.

"Kymmenen päivän kuluttua heidät havaittiin olevan kauniimpia ja terveemmän näköisiä kuin yksikään niistä nuorukaisista, jotka olivat syöneet kuninkaan pöydän ruokaa. Niinpä valvoja ei enää antanut heille kuninkaan pöydän ruokaa eikä viiniä juotavaksi, vaan ainoastaan kasvisruokaa." (Dan. 1:15,16.)

"Kun sitten ne päivät olivat kuluneet, joiden kuluttua kuningas oli käskenyt tuoda nuorukaiset esiin, hoviherrojen päällikkö toi heidät Nebukadnessarin eteen. Keskustellessaan heidän kanssaan kuningas huomasi, ettei heidän joukossaan ollut ainoatakaan Danielin, Hananjan, Miisaelin ja Asarjan vertaista. Niin nämä pääsivät kuninkaan palvelukseen. Kaikissa viisautta ja ymmärrystä vaativissa asioissa, joita kuningas heiltä kyseli, hän havaitsi heidät kymmenen kertaa etevämmiksi kuin kaikki tietäjät ja manaajat hänen valtakunnassaan." (Dan. 1:18-20.)

Oikea ravinto, sopiva liikunta, lepo ja raittius ovat tärkeitä elementtejä, jotka vaikuttavat terveyteemme. Hyvä terveyskasvatusmalli löytyy Raamatusta, Danielin kirjasta!

maanantai 11. elokuuta 2014

Katsoja Jordaniasta!


         

Blogilleni tuli katsoja Jordaniasta. Tervetuloa!

Olen käynyt Jordaniassa. Petran ruusunpunainen kalliokaupunki oli erikoinen nähtävyys. Ratsastin silloin ensimmäisen kerran hevosen selässä. Hevostani talutti Aabraham-niminen nuori mies.

Jordania – Wikipedia

Kuvat aiheesta jordania