torstai 7. kesäkuuta 2018

12 ajallista ja hengellistä sukukuntaa!

Jaakob sai taistelunsa jälkeen uuden nimen, Israel. Pettäjästä tuli voittaja. Hänen poikansa ovat Israelin kahdentoista heimon kantaisät. Israelia koskevat ennustukset tulivat - ja tulevat toteutumaan täydellisesti Jeesuksen kautta. Hän on se vaimon siemen, joka on polkenut rikki käärmeen pään ja jossa kaikki kansat ovat tulleet siunatuiksi. Jeesus on tuonut pelastuksen siunauksen koko maailmalle. Jeesus on toinen Adam ja hänessä on toteutunut myös uusi Israel.

Jumala valitsi Aabrahamin ja hänen jälkeläisistään Jaakobin pojat, jotka nälänhädän tähden muuttivat Egyptiin. 400 vuoden jälkeen israelilaiset kutsuttiin pois Egyptin orjuudesta.

"Kun Israel oli nuori, minä rakastin sitä, ja Egyptistä minä kutsuin poikani." (Hoos. 11:1.)

Tämä sana toteutui Israelin kohdalla, mutta myös Jeesuksen, uuden Israelin elämässä.

Jeesus kutsui luokseen 12 opetuslasta. Nämä edustavat uuden hengellisen Israelin kahtatoista kantaisää. Kun Jeesuksen opetuslapset uskoivat Jeesukseen Kristukseen ja ottivat hänet vastaan, hän antoi heille voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. He syntyivät uudesti ylhäältä Jumalan hengelliseen valtakuntaan, Juudasta lukuun ottamatta. Juudas Iskariot edustaa niitä israelilaisia, jotka kavaltavat ja hylkäävät Jeesuksen ja heidät leikataan pois jalosta öljypuusta. Jumalan valtakuntaan kuuluvat kaikki uudestisyntyneet Jumalan lapset, lihallisesta kansakunnasta riippumatta, jotka oksastetaan jaloon Jeesus-öljypuuhun Jeesukseen uskomisen perusteella.

Uudessa maassa toteutuneet lupaukset kirkastavat meille nekin lupaukset, joiden täyttymystä emme ole tässä ajassa nähneet toteutuvan tai ymmärtäneet niiden hengellistä merkitystä.

keskiviikko 6. kesäkuuta 2018

Hetkiä sanan äärellä!

"Edellisen kertomukseni, arvoisa Teofilos, kirjoitin kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa, aina siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, sen jälkeen, kun hän Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä valitsemilleen apostoleille." Ap.t. 1:1,2.)

Luukas poikkeaa Uuden Testamentin kirjoittajista siinä, että hän on ainoa pakanuudesta kääntynyt kristitty, joka kirjoittaa Jeesuksesta ja hänen teoistaan sekä evankeliumissaan, että Apostolien teoissa. Luukas oli lääkäri, jonka tieteellinen maailmankuva oli viimeistään uskon myötä muuttunut kristilliseksi maailmankuvaksi. Luukas oli, pakanain apostoli, Paavalille hyvä työtoveri ja ystävä. Luukkaan tapa kirjoittaa on tarkkuus ja järjestelmällisyys. Pyhän Hengen johtamana hänen kirjoituksistaan on tullut Jumalan sanaa, joka johdattaa lukijansa Jeesuksen luo ja synnyttää uudesti sanan vastaanottajan. Luukkaan kuvaukset tapahtumista ovat yksityiskohtaisia ja tarkkoja ja perustuvat tosiasioihin. Lääkärinä hän kiinnittää huomion erityisesti sairaiden parantumisiin. Hartaushetkissäni alan nyt lukea Apostolien tekoja. Kirjoittelen blogilleni ajatuksia näistä hetkistä. Voit seurata mukana ja viettää hiljaisia hetkiä kanssani. Hyvää päivää sinulle, ystäväni! Herra olkoon kanssasi!

maanantai 4. kesäkuuta 2018

Kaksi porttia, kaksi tietä ja kaksi päämäärää!

"Menkää sisään ahtaasta portista, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monet menevät siitä portista sisään. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja harvat löytävät sen!" (Matt. 7:13,14.)

Teitä on vain kaksi. Meidän tehtäväksemme jää kumman tien valitsemme. Monet valitsevat lavean tien ja avaran portin, koska se näyttää niin lupaavalta ja vaikuttaa olevan täynnä mahdollisuuksia. Tämä tie on kuitenkin lopulta kuoleman tie. Jeesuksen tie on kapea ja sille tielle pääsee vain ahtaan portin kautta. Porttia ei voi leventää, koska pelastustietä ei voi muuttaa. Ihmisen on muututtava ja tultava pienemmäksi. Pienemmäksi tuleminen on mahdollista vain Jumalan armon avulla. Tämän tiesi myös Johannes Kastaja, joka kutsui kansaa menemään ahtaan portin kautta Jeesuksen luo. Jumalan antamat mahdollisuudet elämän tielle astumiselle ovat rajattomat. Kuka tahansa kykenee tähän ratkaisuun Jumalan armon avulla. Ilnan armoa tehtävä on mahdoton kenelle tahansa. Antautumalla Jeesukselle ja katselmalla häntä, muutumme ja hän saa aikaan sen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuu.

"Kuinka on sun sielus laita. Minne kuljet matkamies? Lavea on tie tai kaita, Kumpi niistä sinun ties?
Kumpi on? Sä vastaa, oi, Molemmat ei olla voi.

Kaita tie on vaivalloista, siksi harvat löytää sen. Helpompaa on käydä toista Joukon kanssa nauraen.
Kumpaan joukkoon kuulunet? Molempiin sä kuulu et.

Eri tiet ja eri määrä, Minne kulkijan ne vie. Kuoloon päättyvi tie väärä. Elämään vie kaita tie.
Mieti tarkoin, matkamies, Minne päättyy sinun ties." (Simo Korpela, Artturi Aarnio)

Eräs pieni poika lauloi tämän laulun iäkkäälle rouvalle, joka totesi ja sanoi pojalle, että sinä pidit hänelle saarnan!

sunnuntai 3. kesäkuuta 2018

Odottaminen vaatii kärsivällisyyttä!

"Näky odottaa vielä aikaansa ja rientää päämääräänsä eikä petä. Jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu eikä myöhästy." (Hab. 2:3.)

Jumalan antamat näyt ja ilmoitukset toteutuvat oikeaan aikaan. Näyn ja sen todellisuudeksi tulemisen välillä voi mennä aikaa enemmän kuin olemme osanneet ennakolta arvioida. Meiltä vaaditaan kärsivällisyyttä odottamiseen ja uskoa Herran ilmoituksen aitouteen. Ihminen kiirehtii ja yrittää usein itse jouduttaa näyn toteutumista. Silloin mennään harhaan ja tehdään virheitä, joita ei olisi tapahtunut, jos olisimme odottaneet Jumalan aikaa. Jumala ei peruuta ja petä lupauksiaan. Hän tietää jo näyn antamisen hetkellä, milloin se toteutuu todellisuudessa. Näyn antamisen ja sen toteutumisen välinen aika on meidän valmistautumisen aikaa. Jumalalla on paljon työtä meidän sydämessämme ja elämässämme, ennen kuin olemme valmiit kohtaamaan ja vastaanottamaan Jumalan toiminnan hyväksemme tai kauttamme muiden hyväksi. Savesta saviastiaksi menee oma aikansa. Savi ei määrää muovaamisen aikaa ja tapaa millä työ tehdään. Saven on vain odotettava ja suostuttava mestarin käden alle. Maan uumenissa havaitut timantit ja muut arvokkaat löydökset eivät tule käyttöön hetkessä. Jumalalla on aikaa ja hän voi toteuttaa suunnitelmiaan monien sukupolvien aikana. Tärkeintä meille on se, että täytämme meille uskotun tehtävän uskollisesti, vaikka emme näkisikään koko kuvaa näyn toteutumisesta. Jumalan koulussa kasvamme siihen mittaan, mihin Herra on tarkoittanut meidät omassa työssään. On suuri etuoikeus ja siunaus olla osa Jumalan suunnitelmaa. Taivaassa ja uudessa maassa näemme kaiken toteutuneena. Siinä riittää ihmettelemistä ikuisuuksien ikuisuuksiin asti. Uskon kuuliaisuus, rakkaus ja kärsivällisyys palkitaan suuremmilla siunauksilla kuin tämän maailman aarteilla voidaan tehdä.

perjantai 1. kesäkuuta 2018

Kävijä Myanmarista (Burma)

Tänään kävijä Myanmarista entisestä Burmasta.

Väärä kolminaisuus etsii esikuvia oikeasta kolminaisuudesta!

Raamattu paljastaa oikean ja väärän kolminaisuuden. Oikea kolminaisuus tarkoittaa Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. Väärä kolminaisuus muodostuu lohikäärmeestä ja kahdesta pedosta, merestä - ja maasta nousseesta pedosta. Lue Ilm. 12:17; 13:1,2; 13:2-5; 13:11-17.

Lohikäärme, joka tarkoittaa saatanaa, on kaiken valheen isä. Hän antaa vallan ja valtaistuimen merestä nousseelle pedolle. Tämä merestä noussut peto on antikristus, Kristuksen väärennös. Tätä petoa haavoitetaan kuolinhaavalla, kuten Kristustakin, mutta sen kuolinhaava parantuu ja koko maa seuraa ihmetellen petoa. Väärä Kristus kokee siis ylösnousemuksen kuten oikeakin. Jeesuksen maanpäällinen toiminta kesti 3,5 vuotta, niin pedonkin 3,5 profeetallista vuotta eli 42 kk eli 1260 päivää eli 1260 vuotta. Tämä oli pimeän keskiajan paavikunnan vallan aika. Sitten tulee mukaan toinen, maasta noussut peto, johon sopii Amerikan Yhdysvallat. Tämä valta tulee edistämään merestä nousseen pedon etuja. Oikea Pyhä Henki edistää Kristuksen etuja, maasta noussut peto edistää merestä nousseen pedon etuja. Oikean Pyhän Hengen tulo maailmaan sai aikaan helluntain. Tuli tuli taivaasta opetuslasten päälle ja ihmeet ja merkit seurasivat niitä, jotka uskoivat. Maasta noussut peto, joka toimii väärennetyn pyhän hengen tavoin saa tulenkin tulemaan alas taivaasta ja näin se matkii helluntaita, mutta se on väärä helluntai niille, jotka sen uskovat ja ottavat vastaan. Maasta nousseen pedon voimallinen toiminta muistuttaa oikean Pyhän Hengen työtä, mutta lohikäärme on ihmeiden takana. Näillä ihmeillä pyritään todistamaan väärän kolminaisuuden oikea jumaluus. Saatana haluaa todistaa ja uskotella koko maailmalle, että hän on oikea jumala. Väärä kolminaisuus etsii esikuvia oikeasta kolminaisuudesta eksyttäen koko maailman uskomaan väärän oikeaksi ja tekemään oikean vääräksi! Elämme petollista aikaa, mutta Raamattu ja Raamatun Jeesus varjelee meidät eksytykseltä!

Jeesus kutsuu sinua!

"Jeesus kutsui koolle ne kaksitoista ja antoi heille voiman ja vallan karkottaa kaikki riivaajat ja parantaa tauteja. Hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita ja sanoi heille: "Älkää ottako mitään mukaan matkalle, ei sauvaa, ei laukkua, ei leipää, ei rahaa eikä toista paitaa." (Luuk. 9:1-3.)

Jeesus kutsuu ja lähettää työhön sekä varustaa todistajansa Pyhän Hengen voimalla. Hän antaa auktoriteetin hänen nimessään riivaajien ja sairauksien yli. Jumalan valtakunnassa ei ole puutetta mistään. Sinne ei voi ottaa mukaan mitään ylimääräistä. Omat varustukset ovat vain esteenä työssä. Omat ja toisten ihmisten suositukset eivät tee meistä käyttökelpoisia työmiehiä vaan Pyhä Henki.

"Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka." (Ap.t. 1:8.)

Sellainen ihminen, joka ajattelee, että hän on hyvin käyttökelpoinen Jumalan työhön, on itseriittoinen. Omavoimaisuudesta ei ole apua Jumalan valtakunnan työssä. Daavid ei voittanut Goljattia Saulin varustuksissa eikä myöskään omissaan vaan Herran Sebaotin nimessä. Jumalan varustuksiin ihminen ei voi lisätä omia varustuksia. Raamatussa näemme miten itsessään köyhät, epävarmat ja riittämättömiksi itsenä tunteneet ovat tulleet valituiksi Herran työtovereiksi. Jumalan valtakunnassa vaikuttaminen ei ole työkeskeistä ajattelua vaan suhdekeskeistä. Ei se, mitä teemme vaan se mitä Herra on ja mitä hän tekee, on kaiken todistustyön menestyksen perusta.

Kun Herra kutsuu sinua, älä pelkää ottaa kutsua vastaan. "Kaiken sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa!"